Etter en kontroll av norske radiokanaler har Medietilsynet konkludert med at to av ni radiokanaler brøt sponsorreglene. Reglene for sponsing av radioprogrammer i kringkastingsloven sier hvordan en sponsor kan identifiseres og hvilke typer program som ikke kan sponses.

- Radio Norge brøt reglene om hvordan sponsor kan identifiseres da kanalen informerte om sponsors telefonnummer, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Hensikten er å gjøre lytterne oppmerksomme på at eksterne aktører har bidratt økonomisk til produksjonen eller sendingen av programmet. Sponsoridentifisering er ifølge Medietilsynet noe annet enn reklame, og det er derfor begrenset «hvor mye sponsor kan profilere seg og sin virksomhet gjennom identifiseringen.»

- Opplysningen om at programmet er sponset skal gi lytterne mulighet til å være ekstra årvåkne med tanke på programmets redaksjonelle innhold, sier Sekkelsten.

Medietilsynet førte tilsyn med P4, Radio Norge, Elverumsradioen, Radio Metro, Radio 102, PTRO, Radio Folgefonn, Jærradioen og P7 Kristen Riksradio ved å høre på et utvalg av kanalenes morgen- og ettermiddagssendinger før sommeren.

Tilsynet avdekket at to av radiokanalene brøt regelverket om sponsing av programmer i kringkastingsloven § 3-4. Medietilsynet kan ilegge sanksjon i form av advarsel eller gebyr ved brudd på regelverket.

- Siden det er første gang Radio Norge og P7 Kristen Riksradio bryter reglene for sponsing, velger vi å informere kanalene skriftlig om funnet fremfor å gi dem en sanksjon. Samtidig ber vi kanalene straks om å innrette seg etter reglene, sier Sekkelsten. 

P7 Kristen Riksradio ble tatt for brudd ettersom kanalen lot en nyhetssending på kanalen være sponset.