Mediekonsernet Polaris Media kan i sin ferske kvartalsrapport vise til en vekst på nesten 20 prosent i digitale abonnement til 278.000 abonnenter i løpet av det siste året, noe som er med på å gi en pen økning i brutto driftsresultat på 24 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Også de digitale annonseinntektene øker og totalt ender Polaris Media opp med en inntektsside på 917 millioner kroner, opp fra 844 millioner kroner i samme kvartal i 2020.

- Polaris Media har lagt bak seg et sterkt andre kvartal. Særlig er annonsemarkedet i klar bedring for mediehusene både i Norge og Sverige, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Mediehusene i den norske delen av virksomheten har en samlet inntektsvekst på ni prosent, mens mediehusene i Stampen Media har en inntektsvekst på 12 prosent.

Trykkerivirksomheten har en stabil inntektsutvikling sammenlignet med 2020 og leverer et godt resultat. Distribusjonsvirksomheten har en inntektsvekst på hele 27 prosent mot i fjor, hovedsakelig som følge av en vellykket satsing på distribusjon av netthandelsprodukter.

- Konsernet ble større i andre kvartal. Vi er svært fornøyde med at vi har doblet eierandelen i Stampen Media til 70 prosent til en fordelaktig pris på 258 millioner kroner. Vi ser også at fremgangen til Stampen Media fortsetter i andre kvartal, sier Koch.

Selskapet har også kjøpt seg inn i  e-sportselskapet Good Game og Folkeinvest.

Her kan du se alle tallene til Polaris Media for årets andre kvartal. Alle i MNOK. 

Polaris Media 2021 2020 Endring i %
Omsetning 916,9 819,0 12
Driftsresultat 61,0 33,4 82
Resultat før skatt 32,5 67,9 - 52