De fleste av NHST-konsernets virksomheter viste en positiv utvikling i inntekter og resultat i andre kvartal 2021, heter det i en melding fra selskapet. I den nye kvartalsrapporten kommer det frem at det var «fremgang i abonnementsinntekter og økte reklameinntekter på mediesiden» og at dette bidro til en økning av konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA).

Konsernets driftsresultat før engangsposter for andre kvartal ble 26,0 millioner kroner, sammenliknet med 25,6 millioner kroner i andre kvartal 2020. Den gode utviklingen på mediesiden ble imidlertid oppveiet av svekket resultat før engangsposter fra SaaS-virksomheten, som teller digitale tjenester som Mention og Mynesdesk. Her taper NHST fortsatt penger.

Les også: Koronasmell for DN-eier – underskudd på over 94 millioner kroner

Vokser på medier
Driftsresultatet for mediedelen var på henholdsvis 12,5 millioner kroner og 30,8 millioner kroner for publikasjonene som er samlet i «Globale» og «Norske». 

- Vi opplever en god vekst i digitale bruker- og annonseinntekter, etter en solid innsats i alle deler av mediedivisjonen. Det er økende behov for dagordensettende journalistikk og innsikt – både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Trond Sundnes i en melding.

Dagens Næringsliv som utgjør størsteparten av den norske delen avsluttet kvartalet sterkt sammenlignet med for ett år siden. Overskuddet på 30,8 millioner kroner var en klar bedring sammenlignet med tilsvarende resultat i andre kvartal i fjor, da overskuddet var på 13,1 million kroner.

Til sammenligning tapte konkurrenten E24 nærmere 30 millioner kroner i hele fjor. 

Les også: E24 brenner millioner i kampen mot DN: - De får nøye seg med å være Norges minst lønnsomme næringslivsavis

Vokser på det digitale
Den nye NHST-sjefen sier selskapet opplever god fart på det digitale

- Vi opplever fortsatt en god vekst i digitale abonnementsinntekter. For DN øker de heldigitale brukerinntektene med 22,2 prosent mot fjoråret. At vi får til denne veksten er et resultat av at vi leverer strålende dagordensettende journalistikk både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Trond Sundnes i en melding.

Samtidig trekker printinntektene nedover slik at brukerinntektene samlet ikke øker med mer enn 1,4 prosent og endte på 92,2 millioner kroner i andre kvartal i år. 

- Annonsemarkedet på vei tilbake
Når det gjelder reklameinntektene sier den nye konsernsjefen at de nå virker å være på vei tilbake. Annonseomsetningen i andre kvartal i år endte på 38,3 millioner kroner, opp fra en tilsvarende omsetningen på 22,6 millioner kroner i fjor på samme tid.

‐ Vi ser at annonsemarkedet er på vei tilbake, og kvartalsresultatet for mediedivisjonen er støttet av en god vekst på reklame‐ og eventinntekter. For DN øker annonseinntektene med 69 prosent mot fjoråret, som var sterkt preget av Covid-19.  Vi ser også en god annonsevekst i Fiskeribladet. Samtidig som vi opplever et fall på printrelaterte inntekter, øker vi også på annonsesiden kraftig digitalt, sier Sundnes.

Omsetningen til de norske mediene var i andre kvartal samlet på 146,7 millioner kroner sammenlignet med en tilsvarende omsetning i andre kvartal i 2020 på 131 millioner kroner. Justert for salget av Morgenbladet var økningen på 31,7 millioner kroner i andre kvartal. 

Omorganiserer mediedivisjonen
Konsernet annonserte i andre kvartal at det er igangsatt arbeid med en omfattende omorganisering av medievirksomhetene. Formålet med omorganiseringen er å øke veksttakten og sikre effektiv ressursutnyttelse på tvers av alle konsernets publikasjoner. Omorganiseringen planlegges gjennomført i løpet av høsten 2021.

‐ Vi ser allerede at vi får til økt samarbeid for å sikre inntektsvekst. I løpet av de siste månedene har vi tatt gode posisjoner innenfor energimarkedet som leverandør av digitale møteplasser både gjennom Europower, Upstream og Recharge. Vi er godt posisjonert foran høsten når vi håper at verden åpner
opp igjen, sier Sundnes i meldingen. 

Les også: Endringer hos DN-eier - slår sammen mediedivisjoner

Her kan du se alle tallene til NHST-konsernet for årets andre kvartal. Alle tall i MNOK. 

NHST 2020 2019 Endring i %
Omsetning 274,1 270,1 1,4
Driftsresultat 24,9 7,7 223
Resultat før skatt