Tallene fra Samordna opptak for årets hovedopptak er klare, de viser at rekordmange fikk bevilget studieplass. 110.119 søkere ble tilbudt studieplass i år, mot 107.999 søkere i 2020. Det har heller aldri før vært så mange søkere, 152.730 søkte om studieplass i år, mot 149.574 i 2020.

Poenggrensene var lavere for journalistikk på OsloMet i år enn i fjor. I 2020 var grensen på 59,3 med 464 på venteliste for ordinær kvote mot 57,6 med 427 på venteliste i årets opptak.

- Poenggrensene for medie- og journalistikkstudiene våre har gått litt ned fra i fjor, men 2020 var til gjengjeld et rekordår. Ser vi på utviklingen av poenggrensene for medie- og journalistikkstudiene gjennom flere av de siste årene, har de gått jevnt oppover med økt konkurranse om plassene. At det er litt lavere poenggrense nå i 2021 er bare en naturlig svingning som dukker opp for de fleste studier fra år til år. Det er fremdeles som vanlig sterk konkurranse om studieplassene på våre medie- og journalistikkstudier, sier fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler.

Antall søkere på journalistikk på OsloMet i årets opptak var på 1982, mot 1916 i 2020 fordelt på 70 studieplasser.

- Det er 40 flere kvalifiserte førstevalgsøkere på journalistikk i år enn i fjor, og det betyr økt konkurranse om studieplassene. Journalistikk ligger på 7. plass på lista over topp 10 poenggrenser ved OsloMet i år. For medier og kommunikasjon bachelor og årsstudium har vi noen få titalls færre søkere i år enn i fjor, men studiene er fremdeles blant våre mest populære, og årsstudiet har i år sjette høyest poenggrense for alle våre studier. Denne trenden speiler mediealderen vi lever i, og ikke minst behovet for stadig oppdatert kompetanse i en bransje som er så preget av digitalisering og teknologi, avslutter Waaler.

For Høgskulen i Volda var søkertallene for journalistikk på 897 fordelt på 55 studieplasser. For PR, kommunikasjon og media var tallet på 376 søkere fordelt 30 studieplasser.

Journalistikk har tidligere vært delt opp i to fag på Høgskulen i Volda, i år er det kun ett fag, journalistikk, og poenggrensen er på 52,5 for ordinær kvote med 256 på venteliste. I 2020 var tallet 44,9 for Journalistikk, spesialisering avis/nett med 65 på venteliste og 54 for Journalistikk, spesialisering tv/radio med 242 på venteliste. 

For PR, kommunikasjon og media er poenggrensen 44 på ordinær kvote med 45 på venteliste i årets opptak, poengrensen var den samme i 2020 med 63 på venteliste.

- Mediefaga våre er det mange som ønsker seg til. Sjølv om journalistikk alltid har lege jamt høgt, har det tidlegare vore svingingar der også. Men dei siste åra har søkar- og opptakstala vore gode, sier Gonnie Smit, studiedirektør ved HVO.

Her er en oversikt over søkertall for utvalgte mediefag i 2020 og 2021:

Instutisjon Studienavn Søkertall 2021 Søkertall 2020
UiB Journalistikk 1381 1395
UiB Tv-produksjon 968 903
UiB Medier og kommunikasjon, bachelor 987 970
UiO Medier og kommunikasjon, bachelor 1266 1381
NTNU Medievitenskap, bachelor 545 553
NORD Journalistikk 284 220
UiS Journalistikk 813 790
NLA Journalistikk, bachelor 427 314

Kilde: Samordna opptak.