Når Medietilsynet fordeler årets produksjonstilskudd til avisene, skal det totalt fordeles nær 370 millioner kroner, cirka 11,5 millioner mer enn i fjor.  Økningen kommer som en justering av pris- og lønnsvekst. Totalt var det 155 aviser som søkte om støtte.

-  Det betyr at for de fleste støttemottakerne øker tilskuddet med over tre prosent, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

De største vinnerne er avisene Dagen og Bergensavisen som ser ut til å øke støtten med henholdsvis 22 prosent og ni prosent når de få drøye tre millioner kroner hver ekstra i lomma. Årsaken er at publikasjonene økte opplaget i 2020.

Les også: Høyre vil «fase ut» pressestøtten til de nasjonale avisene

- Skal bidra til mangfold
Pressestøtte-ordningen er ment for aviser i markeder som «er for små til å være bærekraftige», og for aviser som «er et alternativ til de ledende mediene i større markeder.»

- Produksjonstilskuddet skal bidra til at det er et mangfold av lokale medier i hele landet, som kan holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål, sier Velsand.

Stadig flere aviser søker
Det blir ikke utarbeidet prognoser for hvor mye nye aviser som søker om å komme inn i tilskuddsordningen i 2021 kan få i tilskudd, så en eventuell støtte til eventuelle nye aviser gjør at nummer to-mediene kan få mindre enn prognosen.

- Dersom flere av de nye avisene som har søkt viser seg å kvalifisere til støtte, kan dette altså få stor betydning for støttenivået til de største nummer to-avisene som allerede er inne i ordningen. De nye avisene kan komme til å få nesten fem prosent av årets pott, det vil si 18 millioner kroner, dersom alle kommer inn i ordningen. I så fall kan støtten til nummer to-avisene bli redusert med tilsvarende sum, sier Velsand.

Dette er aviser som Klassekampen, Nationen og Dagsavisen.

Her kan du se listen over hvilke aviser som får mest i støtte, ifølge Medietilsynets prognose*:

Avis Tilskudd (prognose) Endring i prosent
Klassekampen 44,5 + 4,2
Bergensavisen 40,1 + 8,9
Dagsavisen 36,9 + 30,2
Vårt Land 33,1 + 4,4
Nationen 22,4 + 4,4
Dagen 19,0 + 21,9
Fiskeribladet 12,6 - 1,3
Morgenbladet 11,7 - 4,8
iTromsø 7,9 + 0,2
Dag og Tid 5,7 + 5,7

*Prognosen tar ikke hensyn til nye aviser som har søkt tilskudd og som kan komme inn i ordningen.