Pernille Huseby tiltrer stillingen som avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet 1. september. Huseby etterfølger Kristine Meek, som nylig sluttet for å bli rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen.

Huseby har de siste årene vært generalsekretær i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan. Hun har tidligere også blant annet vært kommentator i VG og politisk redaktør i Nationen. Hun er utdannet fra Universitetet i Oslo med hovedfag i medievitenskap.

I Medietilsynet får hun ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, og Medietilsynets rådgivningsarbeid innenfor områdene barn og medier og kritisk medieforståelse.

– Jeg gleder meg til å gå inn i en viktig og spennende stilling i Medietilsynet. Jeg er opptatt av medienes betydning for demokratiet, og det å bidra til en trygg digital hverdag for barn og unge, slik at de kan bli aktive, kompetente og kritiske samfunnsborgere. Vi står i en digital revolusjon som påvirker hele medielandskapet og i ytterste konsekvens våre demokratiske prosesser. I dette bildet har Medietilsynet en utrolig viktig rolle både som tilsyn, kompetansesenter og rådgiver, sier Huseby.

– Jeg er svært glad for å få Pernille Huseby med på laget. Hun kjenner mediefeltet godt etter mange år som journalist, kommentator og redaktør, og har gjennom ulike stillinger opparbeidet seg både svært god samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser. Pernille har erfaring med kommunikasjonsarbeid og har solid erfaring som leder, noe som er viktig i en jobb med et betydelig personalansvar, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.