27. april inviterte programleder Fredrik Solvang reality-kjendisene Svein Østvik, bedre kjent som Charter-Svein, og Leif Einar Lothe, kjent som Lothepus, for å diskutere koronakrisen og smittevernstiltak i «Debatten». Bakgrunnen var at det hadde oppstått en offentlig debatt mellom de to kjendisene etter Østviks deltakelse i demonstrasjoner mot smittevernstiltakene foran Stortinget.

Programmet hadde 538.000 seere og en markedsandel på 50 prosent på NRK1. Det var nesten 100.000 over snittet til «Debatten» så langt i år.

Les mer: Debatten med Lothepus og Charter-Svein satte andelsrekord

Reagerer på skjevfordeling
Selv om mange var skeptiske til gjestelisten, utløste ikke debatten mellom Charter-Svein og Lothepus en klagestorm til Kringkastingsrådet. NRK mottok kun én klage på invitasjonen av de to realitykjendisene. 

- Debatten må ikke reduseres til en krangel mellom reality-kjendiser. Lothepus og Charter-Svein bør ikke møtes i Debatten. Det er lavmål, skriver klageren, heter det i en av få henvendelser til Kringkastingsrådet om dette programmet.

Men en annen klager reagerer på at NRK ikke inviterte inn fagfolk som utfordret myndighetene og på den måten støttet opp under Østviks kritikk.

- Nå ble det bare Charter-Svein som representerte en motsats til myndighetene og dette gav liten troverdighet og ble en regelrettoverkjøring av «mannen i gata», og denne skjeve fordelingen kan i verste fall lede til at alle som har synspunkter som motstrider myndighetenes håndtering avpandemien blir satt i en useriøs bås sammen med Charter-Svein, og dermed avfeies som konspirasjonsteoretikere, skriver vedkommende.

- Til det vil jeg si at dette ikke var en debatt for eller mot koronatiltak. Det var først og fremst en sending om folkeopplysning rundt en økende koronaskespsis, sa fagredaktør Knut Magnus Berge i NRK da han forsvarte sendingen i Kringkastingsrådet.

- Klassisk folkeopplysningen
Han forteller at utgangspunktet for sendingen var en undersøkelse fra Opinion som viste at et lite, men økende mindretall, var skeptiske til myndighetenes koronahåndtering.

- Vi skulle lage klassisk folkeopplysning rundt tvil av effekten av munnbind og testmetoden, sier Berge.

- Derfor var Svein Østvik der i en relativt begrenset åpningssekvens, mens hoveddelen av sendingen bestod av fire fremstående fagfolk.

NRKs fagredaktør avviser at det var spekulativt å invitere realitykjendisene til «Debatten».

- For å nå bredt og inkludere flest mulig i samfunnsdebatten har vi flere virkemidler. Vi vil gjerne være uforutsigbare og overraske, vi prøver å holde en tett dialog med publikum, og slipper publikum inn med sine spørsmål, og vi henter inn hverdagsmennesker i studio for å konfrontere eksperter og makthavere, sier han.

Fikk skryt
Torgeir Uberg Nerland
i Kringkastingsrådet gir NRK skryt for sendingen og «Debatten» som helhet.

- Det er ikke enkelt å lage saklig, god og relevant debatt og samtidig være relevant for mange. Det lykkes «Debatten» veldig godt med. Jeg har selv gjort forskning blant samfunnsgrupper som vanligvis ikke ser mye på NRK, men som peker på «Debatten» som et program de kjenner seg igjen i og ser på, sier han.

Derfor mener han invitasjonen av Svein Østvik og Leif Einar Lothe er viktig.

- Selv om de er kjendiser, kan det ses på som en slags folkeliggjøring av «Debatten». Det tror jeg er viktig og gjør at man engasjerer flere, slik alle debattflater i allmennkringkastingen bør gjøre, sier Uberg Nerland.

Bushra Ishaq er enig i det, men mener likevel NRK kunne ha fått frem uenighetene som finnes blant fagfolk om smittevern.

- Jeg er ikke så opptatt av hvem man inviterer, så lenge man har den bredden NRK påpeker er viktig i en god debatt. Samtidig vil jeg ta til orde for å gi innblikk i et tomrom som NRK kunne fylt. Det er utrolig viktig å være klar over de smittevernfaglige diskusjoner som finnes i fagmiljøene, sier hun.

Dekket Midtøsten-konflikt i karantene
Også NRKs dekning av Israel- og Palestina-konflikten var tema i Kringkastingsrådet torsdag. Av totalt 197 henvendelser til rådet i forkant av møtet, handlet i underkant av 40 av dem denne saken. Fellesnevneren i klagene er at de mener NRK begår en ensidig dekning av konflikten, til fordel for den ene eller den andre parten.

- Vi har lagt bak oss en krevende måned i Midtøsten og ditto krevende arbeidssituasjon for NRK og våre journalister, som selvfølgelig skald ikke denne konflikten på en skikkelig og ordentlig måte, sa utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen i NRK da han redegjorde for dekningen i møtet.

256 palestinere ble drept i vårens krig, ifølge palestinske myndigheter, mens 26 mennesker ble drept på Vestbredden. 12 sivile israelere og én israelsk soldat ble drept.

Disse tallene er med på å forme NRKs dekning, forklarer Falkenberg Mikkelsen.

- Det er naturlig for oss å gi mer oppmerksomhet til sivil lidelse der den er størst, og dekker mer inngående der hvor mange uskyldige rammes og hvor de materielle ødeleggelsene er store.

NRKs dekning ble påvirket av at reporter Yama Wolasmal måtte tilbringe mesteparten av konflikten i karantene i Jerusalem, som han først kom ut av da partene hadde inngått våpenhvile.

- I sum mener jeg vi klarte å få frem forskjellige perspektiver og stemmer fra bakken i norsk offentlighet, også i en tid hvor pandemien gjorde det vanskelig for oss å være i felt, selv om vi fikk Yama til Jerusalem på tidlig tidspunkt.