NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret.

- Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter. Her må det åpenbart til ytterligere tiltak for å sikre en tilstrekkelig andel nynorsk på alle plattformer. I årets rapport er Medietilsynet tydelig på at NRK nå må ta bedre grep om nynorsken, sier direktør, Mari Velsand, i Medietilsynet.

NRK har også tidligere slitt med å nå dette kravet på nett, og i fjor ble andelen på 17 prosent. På radio har NRK tidligere klart kravet til nynorsk, men andelen falt til 22,7 prosent i fjor, fra 26 prosent i 2019.

Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Medietilsynet mener NRKs samlede tilbud i 2020 hadde høy kvalitet, med en stor bredde i tematikk og sjangere, og at NRK dermed totalt sett oppfylte sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.

- Vi vurderer at NRK i 2020 hadde et tilbud til både brede og smale grupper, og til folk i ulike aldre, sier Velsand.

Innfrir på musikk
NRK innfridde også kravet om at minst 40 prosent av musikken i de tre radiokanalene P1, P2 og P3 skal være norsk med god margin i 2020. Alle de tre kanalene spilte mer norsk musikk i 2020 enn året før. 58 prosent av musikken i P3 og 56 prosent av musikken i P1 var norsk i 2020.

- Det er bra at NRK oppfyller kravet om norsk musikk i hovedkanalene. Vi mener det bør vurderes om 40 prosent-kravet kravet bør utvides til også å gjelde alle NRKs kanaler der musikk er en vesentlig del av innholdet, sier Velsand.

Medietilsynet vil videre se på om det er behov for å konkretisere NRKs forpliktelser knyttet til bredden og den journalistiske behandlingen av musikk og kultur.