TV 2 oppfylte de fleste kravene om kommersiell allmennkringkasting i 2020, ifølge Medietilsynet. Unntakene var kravene til lokalisering og sportsprogrammer.

- Begge bruddene skyldes koronapandemien og er dermed utenfor TV 2s kontroll. Medietilsynet forfølger derfor ikke saken videre, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

På grunn av koronapandemien var TV 2s nyhetsredaktør betydelig mindre til stede i Bergen i 2020 enn det som står i avtalen med staten om kommersiell allmennkringkasting.

Dette er et brudd på kravet om at allmennkringkastingsvirksomheten skal være lokalisert i Bergen.

I tillegg manglet TV-kanalen sportsprogrammer i seks uker for å oppfylle kravet om å sende sportsprogrammer i minst 32 av årets uker.

Medietilsynet opplyser at smitteverntiltakene under pandemien gjorde det umulig for TV 2 å oppfylle disse kravene.

- Medietilsynet vurderer derfor at avtalens force majeure-bestemmelse gjelder i dette tilfellet og kommer verken til å sanksjonere eller avkorte kompensasjonen som følge av bruddene, sier Velsand.

(©NTB)