NRKs dekning av konflikten mellom Israel og Palestina blir tema på Kringkastingsrådets siste møte før sommeren.

Totalt er det kommet 197 henvendelser til rådet i forkant av møtet, og i underkant av 40 av dem handler om NRKs dekning av denne saken. Fellesnevneren i klagene er at de mener NRK begår en ensidig dekning av konflikten, til fordel for den ene eller den andre parten.

NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen kommer for å svare på kiritikken. 

Kringkastingsrådet skal også behandle en klage på nyhetsdekningen av Sian og Alliansen, Debatten, ordbruk i Urix, en nyhetssak om revejakt, to klager på anakten og NRKs dekning av Id kontra kristne høytider.

Møtet finner sted torsdag kl. 09.00.