Det danske mediekonsernet Egmont, som blant annet eier TV 2 og Story House Egmont i Norge, får nå fullt eierskap i Norges største forlag, Cappelen Damm. De kjøper ut Bonniers andel av selskapet og eier fra før av 50 prosent.

Ifølge Dagens Næringsliv har Egmont betalt en milliard kroner for Bonniers andel.

- Posisjonen som 100 prosent eier i Cappelen Damm passer svært godt med vår langsiktige, publisistiske rolle i Norge. Jeg er stolt over Cappelen Damms forfattere, forleggeri og digitale utvikling, sier administrerende direktør i Egmont og styreleder i Cappelen Damm Holding, Steffen Kragh, i en pressemelding.

Bonnier-eide Cappelen og Egmont-eide Damm fusjonerte i 2007. Kragh understreker i meldingen at Egmont ikke har planer om omlegginger og endringer. 

- For Egmont er det langsiktighet som gjelder, og et sterkt ønske om å bidra til Cappelen Damms utvikling av den gode historien, kunnskapsformidling og læremidler i alle formater. Vi brukte kort tid på å bestemme oss da vi fikk muligheten, fordi avgjørelsen er i tråd med våre ambisjoner om å videreutvikle vår publisistrolle, sier Kragh.

Tom Harald Jenssen er forlagsdirektør i Cappelen Damm. 

- Bonnier og Egmont har vært gode eiere for Cappelen Damm, det har kommet mye spennende ut av dette samarbeidet. Når en av partene nå skulle ta over hundre prosent, er jeg glad for at det ble Egmont. Deres verdier og ambisjon er sammenfallende med våre. Egmont står 100 prosent bak Cappelen Damms kontinuerlige arbeid for å sikre bransjens kollektive løsninger med fastprisregulering og normalkontrakter. Dette er bra for forfatterne, bra for leserne og bra for de ansatte, sier han.