Schibsteds norske mediehus økte digitale abonnementsinntekter med 19 prosent i 2020 og inntektene øker i alle selskaper. Det kommer frem i en melding selskapet sender ut tirsdag morgen.

Samlet endte de digitale abonnementsinntektene på 716 millioner, en vekst på 19 prosent sammenlignet med 2019, men resultatet svekket seg.

- Som kjent tidligere innførte vi i 2020 et kostnadsprogram i News Media på 500 millioner kroner. Alle deler av News Media har det siste halvannet året jobbet særdeles godt med sine kostnader, og det er gledelig å konstatere at vi i lys av dette – i tillegg til fullt fokus på å øke inntektene våre – har skapt rom for en mye mer offensiv vekst-strategi fremover. Vår satsing på et felles premium podkastprodukt, med PodMe som et sentralt nav, er ett eksempel på en viktig investering for oss som skal sikre nye inntekter og vekst, er Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier (News Media) i en melding.

Totalt endte årsresultatet på 174 millioner kroner og det var en nedgang på 26 prosent sammenlignet med tilsvarende resultat i 2019.

- Når vi ser tilbake endte 2020, som kjent, utrolig mye bedre enn vi først fryktet da pandemien traff oss med full kraft i mars. Alle våre norske mediehus opplevde trafikkrekorder, og betalingsvilligheten for vår journalistikk nådde nye nivåer, sier Tveitnes. 

Store tap i E24
Selv om mange piler peker oppover, er det ett selskap som skiller seg ut og det er næringslivsavisen E24 som går på en skikkelig smell med et underskudd før skatt på nesten 30 millioner kroner.

- I 2020 begynner vi allerede å se resultater av Schibsteds satsing på næringslivsjournalistikk gjennom E24. E24s brukerinntekter vokser med hele 30 prosent sammenlignet med 2019, samtidig lykkes selskapet med å ta ut vekst i annonse gjennom utvikling av kundesentriske annonseprodukter. Investeringen i næringslivsjournalistikk i Schibsted er en langsiktig investering, med mål om å skape en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden, sier Tveitnes. 

Omsetningen til E24 økte imidlertidf fra snaue 96 millioner kroner til over 100 millioner kroner for første gang. 

E24 søkte om, mottok, men valgte på eget initiativ å tilbakebetale krisemidler i forbindelse med Covid-19. 

Les også: Underskuddet øker i «Norges viktigste næringslivsavis» - hårete mål i E24 koster dyrt

Her kan du se alle tallene til E24 for regnskapsåret 2020. Alle tall i MNOK. 

E24 2020 2019 Endring i %
Omsetning 105,0 95,8 + 9,6
Driftsresultat - 29,2 - 5,7 -
Resultat før skatt - 29,0 - 5,3 -