I 2018 gikk Dagens Næringsliv til søksmål mot Retriever for det avisen mente var ulovlig medieovervåking, etter et år med forhandlinger om en ny avtale mellom partene. Retriever tapte saken i Oslo tingrett i fjor.

Nå har partene blitt enige om et forlik, og det innebærer at ankesaken for Borgarting lagmannsrett vil bli hevet. 

I en pressemelding fra Dagens Næringsliv skriver avisen at de er blitt enige om ikke å kommentere forlikets innhold, ut over at det inkluderer en ny avtale om medieovervåkning og mediearkiv.

- Retriever er glade for nå å kunne levere fullskala overvåkning av Dagens Næringsliv, og vi ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer, uttaler Guro Lindebjerg, norgessjef i Retriever.

- Nå har vi sikret en god løsning på denne tvisten, og satt klare rammer for bruken av vårt innhold gjennom avtale om medieovervåkning. DN er derfor meget tilfreds med endelig å ha kommet til enighet med Retriever, sier Amund Djuve, sjefredaktør i DN.