I Medietilsynets ferske  rapport om koronapandemiens effekt på medienes økonomi, kommer det frem at de totale inntektene for alle mediekategorier falt i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019. 

Avisenes annonseinntekter falt med hele 554 millioner kroner fra rett over 4,1 milliarder til nær 3,6 milliarder kroner fra 2019 til 2020. Det er en nedgang på 13,4 prosent.

- Under pandemien har publikum strømmet til avisene. Mediehusene har fått god og viktig journalistikk ut til brukerne, utviklet fortellerteknikkene, økt brukerinntektene og samtidig opplevd et dramatisk bortfall av annonseinntekter. Det er imponerende hvordan avisene har fått dette til i et utfordrende år utenom det vanlige. Samtidig ser vi at det vil være krevende fremover, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey i en pressemelding. 

Nasjonale løssalgsaviser, der aviser som VG og Dagbladet inngår, var den eneste gruppen som økte annonseinntektene i fjor. Der var veksten på nesten 12 prosent.

Rapportene kan du for øvrig lese her:

- Betydelig annonsefall
Til tross for markant fall i annonseinntekter, øker avisenes brukerinntekter med 154 millioner kroner. Samtidig kommer det også frem at de har kuttet driftskostnader med 438 millioner kroner. 

- Annonsefallet har vært betydelig, men kostnadsreduksjoner redder resultatene for mange, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Samlet sett reduserte avisene antall årsverk med cirka to prosent i 2020. Det skal ha vært små forskjeller mellom de ulike aviskategoriene.

Ifølge tilsynets andre rapport, om avisenes økonomi i årene 2016-2020, kommer det også frem at det i 2020 var rekordmange aviser som gikk med overskudd før skatt. 

Totalt fikk avisene 43,5 millioner kroner i koronakompensasjon gjennom den midlertidige ordningen til Kulturdepartementet, og produksjonstilskuddet økte med 40 millioner kroner. 

Tøft for lokalaviser
Lokalavisene var den gruppen aviser som tapte mest, med en nedgang i annonseinntekter på vel 19 prosent i 2020. De hadde likevel størst forbedring i lønnsomheten, og resultat eksklusivt produksjonstilskudd økte med nesten 22 prosent fra året før. 

Blant lokalavisene er det de konserneide som kommer best ut. 

- Vår konklusjon er at store lokalaviser kommer noe sterkere ut av pandemien enn de små. Selv om de store har mistet annonseinntekter, har de hatt en begrenset nedgang i driftsinntektene totalt sett, og lønnsomheten er styrket, sier Velsand.

I samme rapport kommer det også frem at de nasjonale kringkasternes totale driftsinntekter ble redusert med 2,3 prosent fra 2019 til 2020, mens tv-virksomhetenes inntekter falt med samme prosenttall. Totalt gikk  reklameinntektene ned med 7,7 prosent fra 2019 til 2020 for kringkasterne.