Amedias eierandel i Tun Media blir 66,9 prosent. Norges Bondelag fortsetter med 24,8 prosent, mens AS Nord Trøndelag overtar 8 prosent av aksjene. Tine, Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt er de største aksjonærene som nå selger aksjene sine.

I tillegg til Nationen, består Tun Media av Bondebladet, Norsk Landbruk, Traktor, Agrojobb, Landbruksnytt og Tun Byrå. Mediehuset hadde en omsetning på 143 millioner kroner og 16.157 abonnenter i 2020.

Amedia hadde til sammenligning en omsetning på 3,6 milliarder kroner og 677.115 abonnenter.

- Tun Medias sterke titler dekker næringer og tematikk som er viktig for hele Norge i hele Norge. Det sammenfaller med vår ambisjon om å skape offentlighet fra hele landet til hele landet. Amedia er tungt til stede fra Nordkapp i nord til Lyngdal i sør, og våre medier utfyller hverandre på en svært god måte. Dette er perfekt match, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl i en pressemelding.

Han avviser at Amedias nåværende aviser befinner seg i en konkurransesituasjon med Tun Medias publikasjoner.

- Dette vil utelukkende ha en forsterkende effekt for alle, og ikke minst mediemangfoldet, som vi er grunnleggende opptatt av og allerede representerer som konsern. I en stadig mer fragmentert offentlighet tror vi i Amedia at denne løsningen vil bidra til at enda flere viktige stemmer når et enda større publikum gjennom våre redaktørstyrte medier, sier han.

Styreleder i Tun Media og Nationen, Kjell S. Rakkenes, sier i meldingen at de under arbeidet med å revidere mediehusets strategi har konkludert med at Tun Media ikke ville greie seg uten en tilknytning til et av de store mediekonsernene.

- Vi sikrer og styrker med dette dekningen av landbruk og distrikt for fremtiden. Det har vært en avgjørende forutsetning for forhandlingene at landbruket skal ha en hånd på rattet i den framtidige utviklingen av Tun Media og Nationen. Jeg er meget godt tilfreds med at vi har sikret og styrket formålet og etterlevelsen av dette. Tun Medias publikasjoner får tilgang til de helt nødvendige tjenestene som Amedia tilbyr, slik at Nationen og de andre publikasjonene kan vokse videre og gjøre landbruk og distrikt interessant for enda flere lesere, sier han.