NRK selger sin halvpart av RiksTV til TV 2, som dermed vil sitte på 100 prosent av eierandelene i TV-distributøren, etter at Telenor solgte seg ut i 2019. Det skriver TV 2 på egne nettsider

RiksTV har i dag rundt 250.000 kunder og leverer digital-TV via antenne, internett og fiber.

Etter det Kampanje erfarer, har NRK fått 150 millioner kroner fått aksjene. Det verdsetter selskapet til 300 millioner kroner.

- Skal være ryddige
RiksTV ble opprettet i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt bakkenett og startet driften i 2007. Opprinnelig var både NRK, TV 2 og Telenor på eiersiden.

- Hva skal dere med fullt eierskap i RiksTV?

- Initiativet om å selge kommer fra NRK. For oss er det viktig å sikre fortsatt tilgang til det digitale bakkenettet og sikre at RiksTV er en god aktør. Derfor takket vi ja til å overta andelene, sier administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 til Kampanje.

- Har dere et langsiktig perspektiv eller er dere åpne for å selge RiksTV?

- Nå har NRK akkurat solgt sine eierandeler. Vi er først og fremst opptatt av å være en solid og god eier.

- Det blir én mindre distributør å forhandle med fremover?

- RiksTV er en innholdsaggregator og skal forholde seg til flere innholdsleverandører, litt på linje med Allente, som er delvis eid av Nent, og Viasat som var eid av Nent. Så skal vi være ryddige og sørge for at RiksTV opererer som en selvstendig virksomhet.

Det gjør TV 2 blant annet ved at RiksTV har et eget styre, sier TV 2-sjefen.

- En diskusjon som har pågått lenge
- Er det noe spesielt som har skjedd som har utløst dette kjøpet?

- Dette har vært en diskusjon som har pågått lenge, der NRK har ytret ønske om å selge seg ut. Og så har vi kommet til enighet om dette nå.

- Har det vært en diskusjon om pris?

- Pris er alltid et element. Vi har vært veldig glad for å ha NRK på eiersiden i RiksTV, og skulle helst sett at det skulle fortsette.

- Ville vært en dårlig eier
Overfor Kampanje sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK at de ville vært en dårlig eier for RiksTV fremover. 

Han bekrefter at det var NRK som tok initiativ til salget.

- Bakkenettet holder seg ganske stabilt, men skal man utvikle forretningen videre må man over i nye distribusjonsplattformer, og det er det ikke naturlig at NRK er med på, sier han.

- Dette er bra for alle og vi ønsker virkelig selskapet lykke til, men NRK kan ikke stille med risikokapital for å gjøre investeringer på dette området, sier Eriksen.

Må godkjennes av Konkurransetilsynet
TV 2-sjefen vil ikke gå inn på hvilke planer de har for RiksTV videre.

- Nei, prosessen nå er at dette skal gjennom Konkurransetilsynet før det eventuelt godkjennes. Men planen er at det er «business as usual».

- Forventer du at Konkurransetilsynet vil godkjenne kjøpet?

- Vi skal la Konkurransetilsynet gjøre sin jobb, vi tror det er gode muligheter få godkjent dette.