Saken blir oppdatert.

Torsdag morgen legger mediekonsernet Schibsted frem sine tall for årets første kvartal og de viser at selskapet går som enn kule på starten av det nye året. Veksten i omsetning var på hele 12 prosent og selskapet mer enn dobler overskuddet (EBTIDA) etter årets tre første måneder.

Brutto driftsresultat for perioden endte nestren på 594 millioner kroner, opp fra tilsvarende resultat i fjor på 285 millioner kroner.  Særlig nyhetsdivisjonen går godt og her øker overskuddet fra 37 til 205 millioner kroner. Det var en vekst på nesten 500 prosent. 

Omsetningen i nyhetsmediene økte med fire prosent til drøye 1,8 milliarder kroner. 

- Veksten i EBITDA-marginen er drevet av alle virksomhetsområdene og særlig nyhetsmediene hadde et sterkt kvartal, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Schibsted-konsernet, som eier aviser som VG, Aftenposten og flere regionaviser, økte inntektene med tre prosent.

- Inntektsveksten i nyhetsmediene skyldes sterk vekst i digitale abonnement og en klar bedring i det digitale reklamemarkedet, sier Skogen Lund. 

Trendbrudd for rubrikk
Ser en på rubrikkdivisjon så økte de underliggende her med seks prosent og dermed er det snakk om et taktskifte, eller et lite trendbrudd, for selskapene Finn.no og svenske Blocket.se. De nordiske markedsplassene har de siste tre kvartalene alle vist en negativ inntektsutvikling. Særlig jobbmarkedet har nå skutt fart og Finn.no har nå en driftsmargin på 50 prosent.

- Veksten er drevet av forbedringer I vår jobbvertikal I Norge og en sterk mars i alle markeder, sier Skogen Lund.

Driftsresultatet ble i år på 346 millioner kroner, som var en økning på 229 millioner kroner fra i fjor. Før skatt endte resultatet på 294 millioner kroner de tre første månedene av 2021.

Her ser du tallene til Schibsted-konsernet for årets første kvartal. Alle tall i MNOK.

Schibsted 2021 2020 Endring i %
Omsetning 3.401,0 3.026,0 + 12
Driftsresultat 346 117 + 297
Resultat før skatt 294 77 + 281