For andre år på rad fikk Abid Q. Raja æren av å åpne Nordiske Mediedager som landets sittende kultur- og likestillingsminister, og for andre år på rad skjer det i en digital form i Oslo, og ikke i Bergen med 2.000 mediefolk til stede.

Han innledet sin åpningstale med å fremme en takk til mediebransjen, som han mener har mye av æren for at nordmenn har hatt tillit til og god etterlevelse av smittevernreglene det siste året.

- Mediene har i en utrolig krevende situasjon formidlet veldig vanskelige regler som regjeringen har kommet med - som har vært tidvis ganske forvirrende, må vi være ærlige å si - og samtidig ettergått og kontrollert og stilt kritiske spørsmål, sier han til Kampanje.

- Kunne gått mye dårligere
Han gleder seg over at de aller fleste mediehusene samtidig har klart seg godt økonomisk gjennom krisen. Regjeringen satte i fjor av 300 millioner kroner til en kompensasjonsordning for mediehus som har mistet minst 15 prosent av omsetningen som følge av koronakrisen. Men kun 92 millioner kroner ble delt ut.

- Dette er en bransje det kunne gått veldig mye dårligere med, men norske medier har befestet sin posisjon hos norsk publikum som tillitsvekkende og tillitsskapende, sier Raja.

- Hva er ditt viktigste mediepolitiske mål fremover?

- For det første var det viktig for oss å lage fireårige styringssignal. Så er det viktig for oss at vi opprettholder den norske produksjonen av samtidsserier. Her har vi ting på trappene, blant annet for å sørge for at ulike strømmetjenester bidrar til å utvikle norsk produksjon. Så er det viktig at vi opprettholder mediemangfoldet, også i distriktene, så vi ikke får hvite flekker.

Førsteplass med ansvar
Kulturministeren har også et sterkt ønske om at norske mediefolk viser mer solidaritet med kollegaer i andre land som ikke nyter like god pressefrihet som i Norge, som ligger på toppen av pressefrihetsindeksen til Reporters Without Borders.

Dette er en topplassering som innebærer et stort ansvar, mener Raja.

- Det er viktig å anerkjenne at det er ekstremt mange journalister verden over som blir drept fordi de ønsker å gjøre jobben sin, og det er også flere hundre journalister som sitter fengslet rundt om i verden. Jeg håper det i årene fremover kan vokse frem en type bevegelse innenfra på tvers av de ulike landene for å sette regimer under press.

- Hvilken rolle kan dere spille her?

- Vi stiller med midler i for eksempel utenrikstjenestene våre. Norge skal ta plass i FNs sikkerhetsråd og vi fremmer menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati, men jeg tror ikke det alene kan gjøre jobben. Vi trenger også den fjerde statsmakten. Hvis flere lands ulike medier hadde koordinert seg litt, tror jeg få land kan stå imot at man også setter press på enkelte lands behandling av journalister.

Lettet festivalsjef:

Festivalsjefen kommer snikende for Guri Heftye når kameraet går og produksjonen ruller, selv om deltakerne selv må følge programmet hjemmefra. Foto: Eivor Eriksen

Nærmer seg 3.000 deltakere
Også til stede for å starte mediefesten var naturlig nok festivalsjef Guri Heftye, som nå kan høste fruktene av et planleggingsarbeid som startet i september, og som tok en ny vending i november, da det ble ble klart at det måtte bli en heldigital konferanse.

- Da tok vi en avgjørelse etter å ha snakket med mediehusene og skjønte at ingen av dem kom til å reise noe i løpet av første halvår av 2021. Det var en lettelse å ha landet på en avgjørelse. Det er så mye lettere å jobbe når man har bestemt seg for det, sier hun til Kampanje.

Nå har de spikret 45 digitale sesjoner som skal avvikles i løpet av torsdag og fredag, og torsdag kveld hadde 2.800 deltakere meldt seg på. Det er nesten 50 prosent mer enn de har plass til i Grieghallen i Bergen.

- Klarer dere å gi slipp på dem dersom dere flytter festivalen tilbake neste år?

- Vi finner en måte å løse det på. Det skal ikke være et problem, smiler hun.

Og Raja inviterer gjerne seg selv også neste år, uavhenig av hva som blir utfallet av høstens stortingsvalg.

- Jeg har veldig lyst til å fullføre mye av det jeg hadde med meg inn i regjering. Det blir opp til velgerne. Vi skal i hvert fall gjøre vårt, men om jeg er kulturminister eller ikke, håper jeg at jeg får komme i Grieghallen neste år, sier han.

Se hele videointervjuet med kulturminister Abid Q. Raja under av åpningen av Nordiske Mediedager 2021 her: