Det er ikke bare Schibsted-konsernet som legger frem sine resultater for årets første kvartal i dag. Også Polaris Media slipper sine tall torsdag morgen, og de viser at det går godt også for lokalaviskonsernet som eier aviser som Adresseavisen.

Les også: Schibsted mer enn dobler overskuddet - kraftig vekst i medieselskapene

Polaris Media økte brutto driftsresultat (EBITDA) fra 26 millioner kroner i første kvartal i fjor til årets 68 millioner kroner, det var en økning på 160 prosent fra tilsvarende periode i 2020.

- Det er gledelig at så godt som alle våre underkonsern i både Norge og Sverige hadde en resultatvekst i første kvartal. Målt mot et sterkt første kvartal i fjor, har våre mediehus vekst i antall sidevisninger, brukere og digitale abonnenter, sier konsernsjef Per Axel Koch i en børsmelding.

Antall digitale abonnenter har økt fra 205.000 til 252.000 siden første kvartal i 2020, kan selskapet opplyse om.

Dermed økte inntektene fra 858 millioner kroner i fjor på denne tiden til årets 880 millioner kroner, men der Schibsted rapporterer om en klar forbedring i det digitale reklamemarkedet er Polaris Media noe mer dempet i sin begeistring. Selskapet skriver at "digitale annonseinntekter har hatt en gradvis forbedring gjennom første kvartal" etter at de digitale annonseinntektene gikk opp med fem prosent fra først kvartal 2020.

Også på andre områder går det bedre for Polaris Media. 

- Vi lykkes godt både i Norge og Sverige med satsingen på distribusjon av netthandelsprodukter. Distribusjonsvirksomheten hadde en inntektsvekst på hele 25 prosent mot i fjor, sier Koch.

Kjøper seg opp i Sverige
Torsdag offentliggjorde Polaris at de kjøper ut minoritetsaksjonærene i Stampen Media. Dermed eier de om lag 70 prosent av det svenske medieselskapet, som blant annet gir ut Göteborgs-Posten.

- Medarbeiderne har gjort en fantastisk innsats de senere år, og har jobbet hardt for å nå de gode resultatene Stampen Media har fått til. Jeg vil også rette en stor takk til familien Hjörne, styret og de øvrige eierne for svært godt samarbeid, mye kunnskapsdeling og engasjement i årene som felles eiere. Stampen Media er i dag et solid konsern med sterke titler og stort potensial fremover, sier Per Axel Koch, styreleder i Stampen Media og konsernsjef i Polaris Media.

Her kan du se alle tallene til Polaris Media for årets første kvartal i 2021. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2021 2020 Endring i %
Omsetning 880 858 + 3,0
Driftsresultat 15,7 - 21,9 -
Resultat før skatt - 74,5 + 9,5 -