Leo Ajkic og Fredrik Solvang leder programmet «Hev stemmen» på NRK1 5. juni der en rekke norske artister samles for å synge ut mot rasisme og for et mer mangfoldig og inkluderende samfunn.

- De fleste jeg kjenner og vet om som kan oppleve rasisme, opplever rasisme i Norge i dag. Likevel er det folk som nekter for at vi har rasisme, bare fordi de ikke opplever det slik selv. Derfor er det viktig at vi samler folk og legger fakta på bordet, sier Ajkic i en pressemelding fra NRK.

Også Solvang ønsker at folk skal tenke etter:

- Det må være et mål for hver enkelt av oss og for samfunnet at vi ikke behandler folk etter forutsetninger de ikke kan bli kvitt. Om det i det ene øyeblikket handler om forskjellsbehandling på grunn av kjønn eller legning, kan det i det neste handle om en funksjonsnedsettelse eller hudfarge. Vi lever én gang, og den ene gangen tror jeg vi får det best med oss selv om vi alltid tar testen: Ville jeg gjerne blitt behandlet slik selv?

Sendingen er fra Oslos nye hovedbibliotek Deichman i Bjørvika og rommer artister som Musti, Nico & Vinz, Hkeem, Maria Mena, ISÁK og Astrid S.