Jostein Larsen Østring (30) er ansatt som konserndirektør med ansvar for nyheter og abonnement i Amedia. Østring kommer fra stillingen som utviklingsdirektør i Amedia, som han har hatt de to siste årene og tiltrer umiddelbart i sin nye jobb. 

- Det har vært stor interesse knyttet til stillingen, med mange kvalifiserte kandidater. At vi etter en grundig prosess likevel lander på at vi har funnet den best kvalifiserte i egne rekker, anser jeg som et kvalitetstegn, sier konsernsjef i Amedia, Anders Møller Opdahl

Han vektlegger tre dimensjoner ved Østring som særskilt viktige: 

- Jostein forstår intuitivt lokaljournalistikkens viktige rolle både institusjonelt og operasjonelt. Han har en stor aksje i reisen Amedia har vært gjennom de siste årene, og har bidratt til å utvikle mediehusene i nært og fortrolig samspill med våre dyktige redaktører og journalister. I tillegg er han analytisk og strategisk tenkende, og skjønner hva som skal til for at Amedia og mediehusene skal utvikle seg til å bli enda viktigere både i lokal, regional og nasjonal kontekst, fremhever Opdahl. 

Østring har de siste årene vært utviklingsdirektør i Amedia, og før det stått sentralt i å bygge opp og lede konsernets miljø for innholdsutvikling. Han kom til Amedia fra Nordlys, hvor han har jobbet som reporter, vaktsjef og nyhetsredaktør.  Selv er Østring stolt og offensiv når han nå blir en del av Amedias øverste ledelse: 

– Våre aviser bidrar hver dag, i stort og i smått, til å gjøre samfunnet bedre. Lokalavisene er hjørnesteiner i det norske lokaldemokratiet, og hver og en av dem har hatt en flott utvikling og styrket posisjonen sin de siste årene. Det samme gjelder Nettavisen, som har bygget opp en stadig sterkere nasjonal posisjon. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal fortsette på denne reisen, sier Østring. 

Og nevner noen av områdene som blir viktige for konsernet på den redaksjonelle siden fremover: 

– Det blir helt sentralt for oss å bygge en personlig kundereise i verdensklasse som bidrar til at brukerne oppdager og får mest mulig glede av journalistikken. De digitale flatene gir også muligheter for journalistisk formidling og historiefortelling som vi bare kunne drømt om for få år siden, og som vi må jobbe med å utnytte enda bedre. Og vi må fortsette å utvikle journalistikk som når nytt publikum og målgrupper vi ønsker å styrke oss i, sier Østring. 

– Samtidig er vi dedikert til å utvikle det norske mediemangfoldet, der hver avis må få ivareta sitt særegne ståsted og sin profil. Og vi skal heller ikke miste av syne verdien av den kritiske, undersøkende og nysgjerrige journalistikken. Dette er selve fundamentet vårt, og det skal utviklingsmiljøene jobbe sammen med redaksjonene om å aktivt forvalte og utvikle videre