E24 inngår et samarbeid med oppstartsselskapet Equality Check, en «Tripadvisor» for mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Sammen har de utviklet Mangfoldsbarometeret som skal ta tempen på norske virksomheters status på mangfold og likestilling.  

- Mangfold og likestilling i norsk næringsliv er et viktig tema for E24, og vi ønsker å løfte debatten ut i offentligheten i større grad enn vi har gjort til nå. Dette er et høyaktuelt tema i samfunnsdebatten, globalt og nasjonalt – og våre lesere, unge spesielt, er opptatt av tematikken, sier Andreas Fosse, utviklingsredaktør i E24. 

Isabelle Ringnes, som etablerte Equality Check i 2019 sammen med Marie Louise Sunde er «veldig glad for samarbeidet.»

- Mangfold er i hele samfunnets interesse og vi vet at data og gjennomsiktighet er en viktig pådriver for positiv endring. Vi håper at E24s lesere også vil være med på datadugnaden for mer gjennomsiktighet i arbeidslivet med tanke på kultur og inkludering, sier Ringnes.

Selskapet har utviklet en plattform, som lar ansatte anonymt selvrapportere hvor «mangfoldig, likestilt og inkluderende de opplever at egen arbeidsplass er.»

Per i dag har over 9.000 ansatte fra et par tusen norske virksomheter rapportert inn vurderinger og opplevelser fra egen virksomhet og 369 har nok vurderinger til at de er live på Equality Checks sider.

Mangfoldsbarometeret skal gi et øyeblikksbilde av hvordan ulike bransjer og grupper – basert på kjønn, etnisk tilhørighet eller seksuell legning – opplever mangfold og likestilling ulikt.   

- Vi er imponerte over arbeidet Equality Check har gjort, og veksten de har hatt. For oss og våre lesere er det verdifullt å kunne trekke frem deres data, som vi håper å kunne berike ytterligere gjennom høy synlighet av barometeret og relevante artikler på E24. Vi håper flest mulig vil rapportere inn sine opplevelser fra sin arbeidsplass, slik at datautvalget blir av en stadig høyere kvalitet. Det er vinn-vinn-vinn for leserne, E24 og Equality Check  – og ikke minst mangfoldsdebatten, sier Fosse.