Som Kampanje skrev i forkant av landsmøte til Høyre før helgen, ble det spilt inn et forslag fra Viken Høyre om å dempe formuleringen i ett av forslagene om pressestøtten. Programkomiteen ledet av Linda Hofstad Helleland foreslo at pressestøtten til de riksdekkende avisene skulle fases ut i løpet av kommende fireårsperiode noe Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen fra Viken ikke likte.

Men forslaget til Pettersen og Viken Høyre om «å redusere støtten» ble aldri fulgt opp.

- Et digitalt landsmøte innbyr ikke til de samme debattene som et fysisk møte. For å komme gjennom det hele ble det derfor gått mange runder med delegasjonene i forkant av landsmøte for å rydde opp i antall forslag som kom frem til debatt og endelig votering. Selv hadde jeg fremmet to forslag på mediekapitlet for å myke opp formuleringene noe, men disse nådde ikke opp når forslagene ble silt i forkant. Derfor ble det heller ikke debatt om disse under landsmøtet og programformuleringen er vedtatt slik de lå i programutkastet, sier Pettersen til Kampanje i dag.

Nådde ikke opp:

Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen nådde ikke frem med sitt forslag om myke opp formuleringen knyttet til pressestøtte på Høyre landsmøte. Foto: NTB.

- Noen stikker av med veldig mye
Dermed vil Høyre arbeide for å vri pengene over fra de riksdekkende avisene til lokale og regionale medier, dersom partiet beholder makten.  Medietilsynets utregninger viser at nesten 215 millioner kroner fra pressestøttepotten går til de ti største mottakerne av støtten.

- Vi ser at noen stikker av med en veldig stor del av potten. Samtidig ser vi en stor oppblomstring av lokale medier som vi mener er til det bedre og vi ønsker derfor å fase ut den nasjonale støtten og vri den mer over mot lokale og regionale medier, sa Heidi Nordby Lunde til Kampanje før helgen.

Les også: Pressestøtte-kamp i Høyre – nytt forslag møter motstand i egne rekker

Før landsmøtet startet sa Nordby Lunde at det uansett ikke var snakk om å «slette alt over natten», men mente samtidig at fire år burde være mer enn godt nok med tid for de største mottagerne av pressestøtten til å omstille seg, det være seg Klassekampen, Vårt Land eller Dagsavisen.

- Vi ønsker å opprette et fond som stimulerer til kritisk og undersøkende journalist og her vil det jo også får de nasjonale være mulig å søke og kanskje oppstår det også nye journalistiske organisasjoner. Vi skal ikke begrense dette fondet bare til de lokale og regionale mediene, også de nasjonale vil kunne søke. De vil nok få redusert sin støtte, men ikke miste den, sier hun.

Dagsavisen er en av de store mottakerne pressestøtte med rundt 30 millioner kroner og sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm sa før helgen at han hadde «forventet mer av det ledende regjeringspartiet».

- I hvertfall i forhold til å være lojal med linjene i den mediepolitikken egen regjering la fram så sent som i 2019. Samtidig er ikke dette veldig overraskende som primærstandpunkt fra Høyre. Vi får håpe og tro at både stortingsflertallet og de andre regjeringspartiene er ansvarlige og opptatt av mediemangfold, og i så fall håper jeg på mindre dramatiske endringer enn det som her skisseres, sa han.