Når det gjelder markedsandeler innen TV-abonnement, er Altibox vekstvinner. Det kommer frem i en rapport fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Det totale antall TV-abonnement i Norge i dag er målt til i overkant av 2,2 millioner og Altibox har i dag en markedsandel på 22,4 prosent, en økning på 2,7 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

Det skyldes først og fremst en nedgang i antall abonnement på kabel-TV, satellitt og bakkenett. Eneste nye aksessteknologien er TV over fiber som vokser med fem prosentpoeng til 44 prosent av det totale antall abonnement.

Også på bredbånd vokser Altibox.

- Vi er glade for å ta stadig større markedsandeler i det norske telekommarkedet. Vi ser at den storstilte bredbåndsutbyggingen som vi og andre kommersielle aktører har stått i bresjen for, gjør at en stadig større del av befolkningen har tilgang til høyhastighets bredbånd. Men vi gir oss ikke før alle har bredbånd, sier konserndirektør tele i Lyse, Toril Nag.

I 2020 var den totale omsetningen innenfor TV-distribusjon på litt over ti milliarder kroner. Dette var en økning på 84 millioner kroner sammenlignet med 2019.

Les også: Telia mister ikke like mange TV-kunder - øker på nett og mobil

Her ser du fordelingen av markedsandeler i TV-distribusjonsmarkedet i 2020*

TV-distributør 2020 2019 Endring i %-poeng
Telenor 26,5 42,6 - 16,1
Altibox 22,4 19,2 + 3,2
Telia  17,5 18,1 - 0,6
Allente 17,2 - -
RiksTV 10,6 11,2 -0,6
Viasat 2,9 -
Andre 5,7 5,5 + 0,2

*Fusjonen mellom de to satellitt-TV-selskapene Canal Digital og Viasat til nye Allente, reduserte markedsandelen til Telenor kraftig i 2020 samtidig som Viasat opphørte som aktør på det norske TV-distribusjonsmarkedet.