Saken blir oppdatert.

NHST Media Group legger onsdag morgen frem sine tall for årets første kvartal og er med det først ut av de norske mediekonsernene med å legge frem tall fra starten av 2021.  I en melding heter det at DN-eieren «fortsatte arbeidet med å styrke sine markedsposisjoner i første kvartal 2021».

Like fullt falt omsetningen og selskapet gikk på et nytt underskudd for årets kvartal.  

Les også: Dagens Næringsliv vant Skup-prisen for Equinor-avsløring

Konsernets driftsinntekter endte på 256,0 millioner kroner i første kvartal, tilsvarende en nedgang på ni prosent sammenliknet med første kvartal 2020. Korrigert for salget av Morgenbladet i 2020 var nedgangen på 2,7 prosent.

Brukerinntektene i medievirkomhetene var på nivå med første kvartal 2020 når det også her korrigeres for effekten av salget av Morgenbladet, mens heldigitale inntekter utgjorde i første kvartal snaue 53 prosent, opp fra 45,8 prosent, heter det videre i rapporten.

- Det gleder meg at vi på mediesiden opplever en kraftig vekst for våre heldigitale journalistiske abonnementsprodukter. Vi lykkes også med både annonseprodukter og digitale eventer, sier den nye konsernsjefen i NHST, Trond Sundnes.

Les også: Trond Sundnes (46) er ny konsernsjef i NHST Media Group

DN tjener penger
Mediedivisjonene både i Norge og globalt viste en resultatforbedring målt mot 2020, men ser en på forretningsområdet «Norske Publikasjoner», hvilket i praksis vil si næringslivsavisen Dagens Næringsliv, falt brutto driftsresultat fra fjorårets 4,8 millioner kroner til årets 3,3 millioner kroner i første kvartal.

Det var med andre ord først og fremst en resultatforbedringene publikasjoner som TradeWinds, Upstream og Intrafish som styrket inntjeningen på medieområdet.

Den norske medievirksomheten oppnådde driftsinntekter på 132,5 millioner kroner i første kvartal 2021, sammenliknet med 146,9 millioner kroner i samme periode året før, hvorav Morgenbladets inntekter utgjorde 18,1 millioner kroner. Korrigert for salget av Morgenbladet økte driftsinntektene med 3,7 millioner kroner fra første kvartal 2020.

- Vi har styrket oss som selskap
For SaaS-virksomhetene falt brukerinntektene sammenliknet med første kvartal 2020. Nedgangen skyldtes at salget av nye abonnementer i andre halvår 2020 og inn i 2021 ble påvirket av sterk konkurranse, kombinert med redusert etterspørsel som følge av pandemien. Salget viste imidlertid en positiv utvikling gjennom første kvartal.

- Covid-19 har hatt en stor innvirkning på både våre ansatte og markedene vi opererer i. Jeg er stolt av at vi sammen har håndtert krisen på en måte som har styrket oss både som selskap og styrket vår relasjoner til de mange tusen digitale brukere i Norge og globalt, sier Trond Sundnes.

Konsernet fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal på minus to millioner kroner, en nedgang fra 3,6 millioner kroner i tilsvarende periode i 2020.

Konsernets resultat før skatt endte likevel på solide minus 19,2 millioner kroner. Det var bedre enn den store smellen på samme tid i fjor på over 80 millioner kroner, et underskudd som skyldtes store nedskrivninger i selskapet Mention. 

Her ser du alle tallene til NHST-konsernet for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. 

NHST 2021 2020 Endring i %
Omsetning 256,0 281,2 - 9,0
Driftsresultat 17,7 - 94,1 -
Resultat før skatt 19,2 - 83,5 -