Saken oppdateres.

Mediekonsernet NHST omorganiserer virksomheten og slår sammen selskapets to mediedivisjoner under én felles ledelse, slik konsernsjef Trond Sundnes kommuniserte mandag denne uken. Da ville ikke den nye NHST-sjefen snakke så mye om hva disse endringene kom til å bli, men i dag er det klart at DNs sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve (58) får en nøkkelrolle i den nye konsernledelsen.

Ett av grepene var å slå sammen de to medieområdene, Norge og Globalt og fra og med 1. september blir Djuve ansvarlig for å utvikle alle konsernets redaksjonelle titler, inkludert DN.

Les også: Endringer hos DN-eier - slår sammen mediedivisjoner

Som konserndirektør for publikasjoner vil Djuve ha det overordnede strategiske ansvaret for Dagens Næringsliv, Fiskeribladet, Intrafish.com, Intrafish.no, Tradewinds, Upstream, Recharge og Europower, heter det i en melding fra NHST. 

- NHST preges av en offensiv digital utvikling, enestående journalistiske prestasjoner og en voldsom energi både redaksjonelt og kommersielt. Derfor har jeg stor tro på at vi skal kunne vokse betydelig både innen eksisterende og etter hvert nye områder, sier Djuve.  

NHST‐sjef Trond Sundnes er svært fornøyd med å få Djuve som ny direktør for publikasjoner i konsernet. 

- Vi har store ambisjoner for våre redaksjonelle produkter fremover, og jeg kan ikke tenke meg noen bedre til å lede dette arbeidet enn Amund. Han har spilt en uvurderlig rolle i oppbygningen av DN som Norges viktigste næringslivsavis, og jeg ser frem til at vi nå også får brukt kompetansen hans i de andre publikasjonene i konsernet, sier Sundnes.

 Les også: Trond Sundnes (46) er ny konsernsjef i NHST Media Group

Slutter som DN-redaktør
Djuve blir personalansvarlig for sjefredaktørene i alle publikasjonene og vil etter hvert tre ut av rollen som sjefredaktør i Dagens Næringsliv, en jobb Djuve har hatt i 22 år. Djuve tok over som sjefredaktør i Dagens Næringsliv i 1999.

‐ Det er klart det blir litt vemodig å forlate jobben som sjefredaktør. Men nå åpnet det seg en unik mulighet til å lede arbeidet med å styrke NHSTs journalistiske posisjon innen både næringsliv, shipping, sjømat og energi. Og da DN stakk av med Skup‐prisen nok en gang, fant jeg ut at det neppe kommer et bedre tidspunkt for meg å forsøksvis gi meg på topp som sjefredaktør, sier Djuve.  

For å sikre kontinuitet vil Djuve den første tiden fortsette som sjefredaktør og administrerende direktør i DN ved siden av jobben i NHST, mens nyhetsredaktør Janne Johannessen blir stedfortredende sjefredaktør og vil fremover avlaste Djuve i den daglige ledelsen av redaksjonen.

Arbeidet med å rekruttere hans etterfølger vil starte i løpet av høsten og planen er at en ny redaktør i DN vil være på plass i løpet av 2022. 

Setter ny ledergruppe
Den nye konsernledelsen til Trond Sundnes vil fremover bestå av Baard Haugen og Helga Bollman Leknes som henholdsvis finansdirektør og personalsjef,. Ellers vil Julie Lundgren, som i dag er direktør for produkt og strategi i DN, gå over i en liknende rolle som produkt- og strategidirektør i NHST-konsernet samtidig som fire roller skal lyses ut og det er direktør for henholdsvis Consumer Business og Marketing Solutions. Disse vil bli lyst ut internt, mens stillingene som direktør for avdelingene Growth og Data & Technology vil bli lyst ut både internt og eksternt, heter det i meldingen. 

I forbindelse med grepene som ble varslet tidligere i uken ble det klart ansatte i kommersielle avdelinger og støttefunksjoner fremover skal samles i konsernet, mens de redaksjonelt ansatte skal fortsette å jobbe i konsernets respektive selskaper.