Døtrene til den avdøde Tinius Nagell-Erichsen tar konflikten om Stiftelsen Tinius til retten. De vil oppløse Blommenholm Industrier, Schibsteds største eier.

Det er satt av åtte dager til tvistesaken i Oslo tingrett i november, skriver Dagens Næringsliv. «Aksjeloven. Krav om oppløsning, subsidiært innløsning», står oppført som tema i berammelsen.

Blommenholm Industrier eier 25,1 prosent av mediekonsernet Schibsted.

99,9 prosent av aksjene i Blommenholm Industrier ble arvet av Nagell-Erichsens fire barn etter hans død i 2007, men den eneste A-aksjen, den eneste med stemmerett, var allerede overført Stiftelsen Tinius.

Søsknene får derfor ikke uten videre ta ut utbytte, men etter instruksene fra arvelater skulle selskapet betale utbytte som dekket arvingenes formuesskatt, ifølge avisen. Det var derimot avhengig av at det kom utbytte fra Schibsted.

For å kutte formuesskatten solgte etter hvert arvingene 80 prosent av sine aksjer til stiftelsen, men fikk kun åtte millioner kroner utbetalt hver.

Storebror Jan Nagell-Erichsen solgte i fjor sine gjenstående 5 prosent i selskapet for aksjer i Schibsted og Adevinta verdt rundt 820 millioner kroner.

Verken styreleder eller administrerende direktør i Stiftelsen Tinius vil kommentere saken til DN. Det ønsker heller ikke Susanne eller Karina Nagell-Erichsen.

(©NTB)