Fagpressens administrasjon og styre mottok mandag morgen den svært triste beskjeden om at vår styreleder Erik Nord døde brått lørdag.

Erik sa nylig ja til å stille til valg for en ny periode som styreleder for Fagpressen, og han ble selvsagt gjenvalgt. Han ledet selv det digitale årsmøtet vi gjennomførte i slutten av mars måned, og var mer enn noen gang tent på oppgaven med å lede styret og samarbeide tett med administrasjonen for å gjøre Fagpressen stadig mer relevant som organisasjon for medlemmene.

Erik Nord kom inn i Fagpressens styre i 2017. Fra første dag viste han et sterkt engasjement. Selv i de periodene han har vært sykmeldt, har han deltatt i prosesser og møtevirksomhet – noen ganger til og med fra sykehuset. Vi har visst om at han har slitt med lav lungekapasitet, og at han har vært gjennom grundige undersøkelser for å finne løsninger for en bedre helse. Han snakket lite om dette, og desto mer om de aktuelle sakene i Fagpressen, gjennom de årene vi har fått samarbeide med ham i styret.

Og det ble i Eriks tid at Fagpressen nådde sine to viktigste mediepolitiske mål hittil: Full likestilling for journalistikken fra fag- og dybdemediene gjennom medieansvarsloven, og fullt fritak for moms på digital dybdejournalistikk. Erik kalte selv året 2020 så treffende for «milepælsåret for Fagpressen» i en artikkel han leverte til årsberetningen for fjoråret. Erik kunne selvsagt formulere seg, gammel journalist som han også var.

Da han ble valgt til styreleder i Fagpressen i 2017, var han fremdeles direktør i Telenor. Året etter pensjonerte han seg, men da hadde han forlengst etablert et konsulentfirma som tar oppdrag innen cybersikkerhet. Dette området hadde han høy kompetanse på, og han spilte flere ganger inn viktige tema knyttet til teknologi og sikkerhet i diskusjonene i Fagpressens styre.

Selv om vi har vært godt kjent med at Erik har hatt helseutfordringer, er vi sjokkert over hans brå bortgang. Våre deltakende tanker går først og fremst til hans livsledsager og barn og andre nære personer. Men hele Fagpressen kommer til å savne Erik Nord, ved styrebordet, i de mange pågående prosessene – og ikke minst som et særdeles hyggelig, klokt og omgjengelig menneske å snakke med.

Dette minneordet er signert Per Brikt Olsen, admininstrerende direktør i Fagpressen, nestleder Berit Nyman, økonomi- og IT-sjef Kjartan Tyvand, fagansvarlig marked Camilla G. Briså og nestleder Fagpressens styre, Trine Østlyngen.