TV 2s samlede kostnader på nyheter var i 2020 på 362 millioner kroner, 13 millioner mer enn i 2019 og 112 millioner mer enn kanalen har forpliktet seg til i avtalen med staten. Det kommer frem i TV 2s andre allmennkringkasterrapport som ble offentliggjort i dag.

- Oppdraget som allmennkringkaster var i 2020 kanskje viktigere enn noen gang i TV 2s snart 30 år lange historie. Våre folk har virkelig stått på for å dekke alle de store nyhetssakene og drive kritisk journalistikk for å svare på informasjonsbehovet i befolkningen, men også sørget for viktige lyspunkter og pusterom i hverdagen, sier administrerende direktør Olav T. Sandnes i en pressemelding.

Med 419 timer nyheter på TV 2 hovedkanalen leverer mediehuset også dobbelt så mange nyhetstimer som allmennkringkasteravtalen krever. I tillegg kommer sendingene på Nyhetskanalen.

At TV 2 overleverer på nyheter med hele flere hundre timer mener han henger sammen med koronapandemien, forteller Sandnes til Kampanje.

- Vi overleverer på kravene i avtalen, og det har vi vært veldig bevisste på. Vi har styrt tydelig mot det, i et år som har vært helt ekstraordinært, og utfordret oss som samfunn. For TV 2 har det vært viktig å opprettholde et bredt tilbud av journalistikk på nyheter, underholdning og sport eller det som vel er samfunnsoppdraget vårt, kort oppsummert, sier han. 

Varsler vesentlig lavere merkostnader
Det er først om en måneds tid at det endelige regnskapet på allmenkringkasteroppdraget blir revisorgodkjent og sendt til Medietilsynet, men allerede nå kan TV 2-sjefen fortelle Kampanje hva statens regning ligger an til å bli for koronaåret 2020. 

- Hva blir regningen dere sender til staten? 

- Nå skal Medietilsynet gå gjennom rapporteringen, men vi ser at de samlede merkostnadene for allmennkringkasteroppdraget i 2020 vil ligge i størrelsesorden 50 millioner kroner. Dette er vesentlig lavere enn det maksimale kompensasjonsbeløpet, og viser bare at avtalen fungerer som skal, sier han. 

- Enorm nyhetsinteresse
I fjor på samme tid og i det første av de fem avtaleårene så ble kompensasjonen på nærmere maksbeløpet på 135 millioner kroner, etter noen millioner kroner i avkortning. I år blir statens regning vesentlig mindre. 

- Det har vært en enorm nyhetsinteresse som reflekteres i seingen vår og i økte reklameinntekter på nyhetsoppdraget. Merkostnadene som TV 2 blir kompensert var derfor mindre enn som ville vært normalt i og med at reklameinntektene fra nyhetssendingene ble høyere. Vi rapporterer derfor lavere merkostnader i 2020 enn vi gjorde i 2019, sier han. 

- Betyr dette at dere kunne investert enda mer i journalistikk og nyheter? 

- Det vi i realiteten har gjort er å dimensjonere satsingen vår slik at vi kan levere på oppdraget i et ekstraordinært år også skal vi være stolte av det vi leverte i fjor som allmennkringkaster. Det ser vi ikke minst på oppslutning rundt journalistikken vår på TV2 Nyhetskanalen. Derfor mener jeg denne avtalen fungerer som den skal, sier han. 

Setter ny rekord
Da TV 2 tidligere denne måneden la frem sine regnskapstall for 2020 kom det frem at TV 2 Nyhetskanalen hadde lagt bak seg et rekordår hva gjelder markedsandel.

- Hadde dere satset mindre på nyheter under koronakrisen uten denne avtalen?

- Jeg vil si at vi gjennom året har vist at allmennkringkasting har en relevans og det ser vi når vi har levert dobbelt så mye som avtalen stiller krav om med 419 timer med nyheter og det til en lavere kompensasjon. Her får staten veldig mye journalistikk og nyheter for pengene, sier Sandnes.

Les også: Koronakrisen gir omsetningsfall for TV 2

Varsler avvik på ett punkt
I henholdt til avtalen har 52 prosent av hovedkanalens redaksjonelt ansatte  Bergen som arbeidssted. Redaktørmøtene skal også avholdes i Bergen, men på grunn av fjorårets koronatiltak har fem redaktørmøter vært avholdt fysisk i Media City Bergen, mens tre har vært avholdt digitalt med deltakelse fra hjemmekontorer.

I rapporten skriver TV 2 at de anser at avvikene skyldes en force majeure-situasjon, og at de derfor ikke utgjør et avtalebrudd.

Det er Medietilsynet som skal vurdere om TV 2 har overholdt sine forpliktelser.

- Vi skal både undersøke om innholdskravene er oppfylt og sikre at kompensasjonen ikke overstiger nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsinnholdet. TV 2 kan ikke benytte den offentlige støtten til å finansiere den øvrige virksomheten, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

TV 2 hadde 170,5 redaksjonelle årsverk knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen ved utgangen av 2020.

I sum leverte mediehuset 336 timer norsk underholdning og dokumentar, og 225 timer sport innenfor avtalen.