- Gjennom den strategiske samarbeidsavtalen skal vi finne frem til løsninger som kan styrke begge parter, sier Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.

Han leder et aviskonsern som består av tungt, støttede aviser som Vårt Land, Dagsavisen og Morgenbladet, men nå får han også en kapitalsterk medieeier inn blant aksjonærene.

Les også: Ny Morgenbladet-eier kan få 70 millioner i pressestøtte - konkurrent kaller det «helt vanvittig»

For i en pressemelding heter det at Polaris Media og Mentor Medier inngår en strategisk samarbeidsavtale som vi gi mediehuset til Per Magne Tveiten «større ressurs- og utviklingskapasitet slik at avisene kan være bedre rustet i den pågående digitale transformasjonen.»

Polaris Media på sin side vil ifølge en melding «få økt volum, noe som gir potensiale for enda bedre produkter og tjenester i fremtiden.»

Samarbeidsavtalen går blant annet ut på annonsetjenester, som i første omgang gjelder for Dagsavisen. Videre er det også avtalt at flere av avisene til Mentor Medier skal trykkes desentralisert i Polaris Trykk på Stord og i Trondheim. 

Selger egne akjser
Til grunn for avtalen ligger et aksjekjøp der Polaris Media kjøper 12 prosent av aksjene i Mentor Medier. Vårt Land- og Dagsavisen-eieren Mentor Medier har en aksjepost på 17,8 prosent egne aksjer som de nå tar fra.

Transaksjonen omfatter 690.977 aksjer, til en pris på kr 41,- pr aksje. Total kjøpesum for aksjeposten er dermed 28,3 millioner kroner, noe som priser Mentor Medier til 234 millioner kroner inkludert retten til pressestøtte på rundt 70 millioner kroner. 

- Vi ser med spenning frem til et tettere samarbeid med Mentor Medier, som består av sterke mediehus med en lang historie. Vi håper særlig å kunne bidra i den digitale transformasjonen. Mediehusene i Mentor Medier er godt i gang med dette arbeidet, men kravene til å kunne jobbe stadig mer analytisk og innsiktsbasert, gjør det viktigere enn noen gang å være med i et større fellesskap. Derfor har vi tro på at dette partnerskapet vil være av stor verdi for både Mentor og Polaris, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.

Blir største eier
Mentor Medier har nærmere 1.000 aksjonærer. Polaris Media vil med dette aksjekjøpet bli den største aksjonæren i selskapet. De 25 største aksjonærene eier til sammen rundt 80 prosent av aksjene etter transaksjonen.

- Vi er godt fornøyde med at Mentor Medier har fått en publisistisk deleier som er langsiktig og opptatt av å styrke og utvikle mediemangfold. Mentor Medier har hatt en svært god utvikling de siste årene, sier Tveiten i Mentor Medier. 

På den ferske opplagsstatistikken til MBL som ble lagt frem i dag kommer det frem at Mentor Mediers avisportefølje økte opplagene sine og Morgenbladet og Dagsavisen hadde henholdsvis 27.800 og 25.800 i opplag. Det var i juni i fjor at Mentor Medier kjøpte Morgenbladet. 

Les også: Morgenbladet får ny eier - legger fra seg planen om å bli digital dagsavis

- Med kjøpet av Morgenbladet i fjor har vi blitt en enda større mediegruppering. Vi har god utvikling i antall abonnenter, ikke minst som følge av sterk digital vekst. Samtidig ser vi behovet for å samarbeide med et miljø som gjør at vi kan være bedre rustet for fremtiden enn vi klarer på egen hånd, sier konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten.