Saken er oppdatert med kommentarer fra Mads Hansen.

VGTV-profil og Farmen-programleder Mads Hansen har klaget inn Se og Hør til Pressens faglige utvalg (PFU) for en artikkel de publiserte om gan 15. Desember 2020 med stikktittelen: «Mads Hansen og samboeren bløffer om hvordan de møttes», og hovedtittelen: «– Da juger vi begge to».

Artikkelen baserer seg ikke på et intervju med Hansen, men på sitater fra boken hans og fra en opptreden i NRK-programmet «Kåss til kvelds».

Se og Hør skriver i artikkelen at Hansen i «I Kåss til kvelds» forteller at han i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier. Det mener Hansen er feilsitering. Han opplyser at han i programmet oppga en gjennomsnittlig skjermtid på åtte timer, noe han mener utgjør en vesensforskjell.

Reagerer på bilde
Hansen reagerer også på at huset hans er avbildet i artikkelen.

«Dette oppfattes som ubehagelig for meg, og ikke minst for samboeren min. Jeg har hele tiden vært veldig bevisst på å ikke avsløre adressen min og hvor jeg bor», skriver Hansen i klagen.

Han mener også det er feil at han ikke ville kommentere saken i Se og Hør.

«Jeg har aldri blitt informert om denne saken før den sto på trykk, og langt mindre blitt spurt om å kommentere noe. Jeg har vært i kontakt med Se og Hør, og de hevder at journalisten har forsøkt å få tak i meg to ganger, uten hell.»

Mads Hansen mener Se og Hør har brutt Vær Varsom-plakatens punkt, 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, 3.3, om premisser, 3.7, om sitatbruk, 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta, 4.3, om privatliv, 4.4, om dekning for titler og 4.12, om bildebruk

- I beste fall unyansert
Se og Hør har avvist klagen på alle punkter. De mener å ha kontaktet Mads Hansen via TV 2 flere ganger uten at han har ønsket å gi et intervju. Når det gjelder bildet av huset, påpeker Se og Hør at Hansen selv har lagt ut bilder på Instagram, og at dette derfor er et opphavsrettslig spørsmål.

I onsdagens møte i PFU fikk de «etter en samlet vurdering» medhold i at de ikke har brutt Vær Varsom-plakaten. Det betyr at utvalget mener redaksjonen kunne ha håndtert saken bedre, men det er ingen fellelse.

- Jeg er ikke særlig stor tilhenger av denne typen journalisitikk der man tar noen uttalelser i ande medier og fremstiller det som et slags portrettintervju. Men når man vurderer hvilken paragraf som er aktuell, da oppstår problemet, sier Stein Bjøntegård, som ledet behandlingen av klagen.

- Gjengivelsen av sitatene er i beste fall unyansert, men det er ingen sterk påstand, selv om det kan føles sånn for klager. Det mener jeg vedkommende må tåle, sier han.

Ingen sterke beskyldninger
Selv om PFU «har forståelse» for at klageren reagerer på gjengivelsen av sitatene hans, mener de det er innenfor det som må aksepteres. Etter utvalgets vurdering rettes det ikke sterke beskyldninger av faktisk art mot Mads Hansen i artikkelen, og de var derfor heller ikke forpliktet til å kontakte han før publisering. Likevel mener flere medlemmer at Se og Hør burde ha gjort mer for å få Hansen i tale.

- Jeg er enig i at Se og Hør kunne ha vært tydeligere i sin kommunikasjon med Mads Hasnen, men slik jeg tolker det er det ikke et presseetisk brudd, sier Øyvind Kvalnes i PFU.

Bildet av klagerens privatbolig utgjør ikke et overtramp mot hans privatliv, mener PFU. De tar ikke stilling til det opphavsrettslige spørsmålet, men legger vekt på at bildet fremstår nøytralt og ikke av privat eller krenkende karakter.

- Selvfølgelig tåler jeg det
Mads Hansen
sier til Kampanje at han ikke er overrasket over utfallet.

- Nei, jeg er ikke det. Det har vært poenget mitt. Det at noe er innafor juridisk, betyr på ingen måte at der innafor moralsk eller etisk. Det er dette et ytterligere bevis på, sier Hansen etter PFUs behandling av klagen.

- PFU sier du må tåle dette. Gjør du det?

- Ja, og det har provosert meg litt med Se og Hørs uttalelser også. Jeg har aldri reagert jeg når VG, Dagbladet eller Kampanje skriver om meg, selvfølgelig tåler jeg det.

Han har imidlertid vanskelig for å forstå at bildet av huset hans er av offentlig interesse.

- Det er et begrep som veldig mange journalister og medier skyver foran seg, og hvis det skal styre, er det ikke noe grunn til å holde igjen på noe. Det har null relevans for alt jeg har gjort i media, sier Hansen.

Han mener også Se og Hør burde blitt felt for å skrive at Hansen ikke ønsket å kommentere saken. Han påpeker at Se og Hør kontaktet TV 2s pressetalsmann under innspillingen av «Farmen» og at han takket nei til å bli intervjuet i den forbindelse, flere måneder før den aktuelle saken stod på tryk.

- Det er rart at når de spør om en sak som underforstått handler om «Farmen» i oktober, så er det nok til å skrive en sak om mitt privatliv i desember. Jeg kan ikke skjønne annet enn at man må bli forelagt den aktuelle saken og spurt om man ønsker å kommentere.