Saken oppdateres. 

Onsdag formiddag legger mediekonsernet Amedia frem sine regnskapstall for 2020 og de viser at selskapet leverer sterke resultater tross et inntektsfall på over 100 millioner kroner. 

– På tross av pandemien, har vi lagt bak oss et år der vi har styrket journalistikken, avisenes betydning for samfunnet og utvidet det norske mediemangfoldet. Samtidig har vi rustet oss for fortsatt satsing, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i en pressemelding. 

Amedia hadde en omsetning på 3,6 milliarder kroner i 2020, ned tre prosent fra 2019.

Konsernet anslår at over 40 prosent av inntektene - 1,5 milliarder kroner - er digitale. Det inkluderer digitale annonseinntekter, heldigitale abonnementsinntekter og den delen av komplett-abonnenter som leser avisen regelmessig og hyppig digitalt.

- Dette er et tall som blir høyere og høyere for hver uke som går, og det sier samtidig at vi sammen med resten av mediebransjen fortsatt har mye omstilling foran oss. Den digitale veksten må bare fortsette og helst forsterkes i årene som kommer, sier finansdirektør Gisle Torheim på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Les også: Avisa Olso har fått 5000 abonnenter på 100 dager: - Kunne godt ha vært bedre

Øker på abonnement
2020-resultatet for Amedia-konsernet, med sine 80 lokalaviser og riksavisen Nettavisen, endte med et brutto driftsresultat på 535 millioner kroner (+ 3 prosent), og et resultat før skatt på 375 millioner kroner (+ 20 prosent). 

- Primærgrunnen til det sterke resultatet er en meget god digital vekst, også på annonse, men først og fremst i forbrukermarkedet. Det er vi stolte av og vi er veldig glade for at folk har flokket rundt våre medieposisjoner og vårt innhold det siste året, sier Opdahl på pressekonferansen.

Amedias aviser hadde ved utgangen av 2020 til sammen 677.115 abonnenter, hele 59.400 flere enn ved inngangen til året (+ 10 prosent). Antall heldigitale abonnenter økte med 30 prosent, til 357.000. Amedias samlede opplagsinntekter steg med åtte prosent til rekordhøye 1.806 millioner kroner i 2020. 

Inntektsfall på over 100 millioner
Samtidig slår effektene av korona-pandemien inn i annonsemarkedet. Samlet sett ble inntektene redusert med 102 millioner kroner i 2020. Annonseinntektene falt med 13 prosent til 1,101 milliarder kroner. Annonseringen i papiraviser ble redusert med 25 prosent, mens omsetningen fra digitale annonser økte med sterke seks prosent. 

- Papirfallet i annonsemarkedet er naturlig. Mange av virksomhetene som opplever stor effekt av denne kanalen ble direkte påvirket av ulike restriksjoner. Samtidig kompenseres en stor del av fallet gjennom vår digitale vekst, drevet av god innsats, mer digital varehandel og en voldsom nyhetsinteresse, slår Opdahl fast. 

Annonsemarkedet på papir er «fortsatt krevende» ifølge finansdirektør Gisle Torheim.

- Mer enn hver fjerde annonsekrone på papir er blitt borte i 2020. Bak tallene ligger det en gradvis forbedring. I mars i fjor var nedgangen på 60 prosent, så det er gått gradvis bedre, men det er likevel fortsatt svært krevende, sier han.

Har kuttet kostnader
De pandemidrevne utfordringene i markedet er også reflektert på kostnadssiden. Konsernet reduserte de samlede kostnadene med 116 millioner kroner mot 2019. Lavere reisevirksomhet, lavere papirforbruk og mindre innkjøp er sammen med reduserte personalkostnader driverne bak denne effekten. 

- Også Amedia gjennomførte tiltak i mars i fjor og måtte i svært mange mediehus gjennomføre permitteringer på den kommersielle siden. Samtidig har vi holdt hele vår redaksjonelle stab i arbeid gjennom hele perioden. Den teller nå over tusen journalister, sier Opdahl.

I 2020 lanserte Amedia det nye abonnementsproduktet +Alt, som gir kundene tilgang til alle Amedias aviser. Det teller nå 120.000 abonnenter og 200.000 brukere. 

Amedia fikk også tilført 23 millioner kroner i koronastøtte i fjor, ni millioner kroner i direkte støtte og 14 millioner i form av halv arbeidsgiveravgift.

- Det har vært et kjærkomment tilskudd til de mediehusene som har vært hardest rammet, men det er ikke dette som forklarer de sterke resultatene som Amedia leverer, sier Gisle Torheim.

Her ser du alle regnskapstallene til Amedia for 2020. Alle tall i MNOK. 

Amedia 2020 2019 Endring i %
Omsetning 3.643 3.745 - 3
Driftsresultat 347 316 + 10
Resultat før skatt 375 312 + 20