Medietilsynet er i gang med en ny utredelse om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og en gjennomgang av de ulike ordningene for direkte mediestøtte. Det varsler Medietilsynet selv i en pressemelding torsdag morgen.

- Vi ønsker innspill blant annet om i hvilken grad NRK påvirker konkurransesituasjonen, og om det er behov for flere støtteordninger, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Skal undersøke konkurransen
Utredelsene skal være med i grunnlaget for den første stortingsbehandlingen av fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten neste år. Ifølge den nye mediestøtteloven skal regjeringen hvert fjerde år foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og de direkte mediestøtteordningene.

Medietilsynet er nå i gang med å hente inn relevant informasjon og gjør egne analyser som en del av arbeidet med de to utredelsene.

- For å sikre at Medietilsynet har et så godt faktagrunnlag som mulig, ønsker vi innspill fra mediebransjen og ulike interessegrupper. Det kan for eksempel være synspunkt på om det er sider ved virksomheten i NRK som virker negativt inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet, og om det er behov for endringer i eksisterende mediestøtteordninger eller helt nye typer tilskudd, sier Velsand.

- Dekker blindsoner
Medietilsynet ønsker særlig innspill på om det er sider ved NRK som påvirker konkurransesituasjonen i mediemarkedet negativt, om det er spesielle målgrupper NRK bør ha et særlig ansvar for og om det spesifikke NRK-tjenester som bør undersøkes nærmere.

- Vi skal vurdere hvordan tilbudet fra NRK, sammenlignet med tilbudene fra andre aktører, bidrar til innholds- og brukermangfold, hvordan NRK oppfyller ansvaret sitt for å dekke blindsoner, og vurdere hvordan NRK, spesielt gjennom det digitale nyhets- og aktualitetstilbudet sitt, påvirkar konkurransen, sier Velsand.

Innspill til begge utredelser må være skriftlig og sendes til innspill@medietilsynet.no innen 24. mars 2021. Utredelsene til Medietilsynet skal være klare til høsten.