Schibsted legger fredag morgen frem sine regnskapstall for fjorårets fjerdekvartal og de viser at brutto driftsresultat endte på 665 millioner kroner. Det var en økning på hele 45 prosent sammenlignet med samme tid i 2019 da tilvarende resultat var på 430 millioner kroner.

- Schibsted avsluttet 2020 med et sterkt fjerdekvartal, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted i en børsmelding.

I morgentimene fredag stiger Schibsted-aksjen med fem prosent på den nye resultatrapporten. 

Les også: Schibsteds nyhetsmedier økte omsetningen med over 100 millioner

Selskapet hadde en omsetningsvekst ni prosent for perioden oktober til og med desember i 2020 sammenlignet med tilsvarende periode for to år siden.

- Det økte driftsresultatet var drevet av alle forretningsområder, der særlig nyhetsmedier hadde et sterkt kvartal. Inntektsveksten på fem prosent var drevet av fortsatt sterk vekst innenfor digitale abonnement og en økning i digital reklame og noen engangseffekter i Sverige, sier hun.

Lysning i stillingsmarkedet
Omsetningen for fjerdekvartal i konsernet i fjor endte på 3,62 milliarder kroner, og av dette var 2,24 milliarder digitale inntekter. De digitale inntektene økte med hele 14 prosent i kvartalet og selskapet melder om en kraftig bedring i det viktige stillingsmarkedet for rubrikktjenesten Finn.no.

- Underliggende så var bade inntekter og marginer på linje med fjoråret og i Norge viste alle tre vertikalene – også jobb – en god utvikling i fjerdekvartal, sier Kristin Skogen Lund i meldingen.  

Dermed kunne Finn.no igjen vise til vekst etter to kvartaler med tilbakegang. 

De nordiske markedsplassene som teller tjenestene Finn.no og Blocket i Sverige hadde en omsetning på 857 millioner kroner i kvartalet, en vekst på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Den gang var omsetningen 758 millioner kroner. EBITDA-marginen i rubrikktjenesten var på 46 prosent i Norge og 44 prosent i Sverige.

Schibsted-konsernet hadde overskudd før 304 skatt millioner kroner, noe som var mer enn en dobling fra tilsvarende resultat i 2019 på 139 millioner kroner.

Selskapet foreslår et utbytte i størrelsesorden på to kroner noe som er på linje med tidligere års utbytte fra mediekonsernet.

Her kan du se alle tallene til Schibsted-konsernet for fjerdekvartal i 2020. Alle tall i MNOK.

Schibsted 2020 2019 Endring i %
Omsetning 3.620 3.316 + 9
Driftsresultat 339 168 + 101
Resultat før skatt 304 139 + 118