Saken blir oppdatert.

Norsk Redaktørforening (NR) opprettet sak mot ansvarlig redaktør Hans Rustad i Document.no etter at han skrev en kommentar om opptøyene i Washington som av flere har blitt tolket som at han legitimerer angrep på journalister. 

I dag vurderte styret medlemskapet til Rustad opp mot foreningens vedtekter, og hva det vil si å opptre «åpenbart i strid med foreningens formål», og hva som må til for å aktivere eksklusjonsparagrafen i vedtektene.

De har konkludert med at uttalelsene ikke gir grunnlag for å aktivere sanksjonsbestemmelsene og de skriver i en pressemelding at de heller ikke kan se at Rustad har truet eller oppfordret til trusler eller vold mot journalister.

Redaktørforeningen tar likevel sterk avstand fra kommentarer som Rustad har kommet med.

«Direkte og indirekte stempler Rustad kollektivt norske redaktørstyrte medier, og dermed alle sine kolleger, som løgnere. Det er noe annet enn konkret faglig eller politisk kritikk, og det kan bidra til å bryte ned den tilliten til redaktørstyrte medier som Norsk Redaktørforening er opptatt av å bygge opp», skriver styret.

- Var avgjørelsen enstemmig?

- Avgjørelsen er enstemmig og diskusjonen gikk på om det var grunnlag for en formell reaksjon eller om vi skulle være tydelige på kritikken, og vi var enige om at vi i denne omgang landet på en kritikk. Når vi kom frem til det, er det fordi vi ikke kan se at han har oppfordret til vold eller trusler, sier styreleder Hanna Relling Berg til Kampanje.

- Hva er konsekvensen av å få kritikk?

- Det er en utfordring til den enkelte redaktør.

Hun understreker at det er helt legitimt å komme med mediekritikk.

- Det vi synes er veldig problematisk er at han ikke driver med mediekritikk, men stempling av alle kollegaer og alle redaktørstyrte medier i Norge som løgnere, uten nyanser eller forbehold. Redaktører må hver dag gjøre seg fortjent til tillit, men når noen systematisk sier at alle lyver, «ikke hør på dem», så bidrar det til å bryte ned det som er medienes legitime roller.

Hanna Relling Berg håper Rustad «merker seg» den skarpe kritikken fra foreningen.

Rustad ble tatt opp som medlem i Norsk Redaktørforening i 2018. 

Kampanje har forsøkt å komme i kontakt med Rustad og oppdaterer saken med hans kommentarer.