Saken blir oppdatert.

Polaris Media la onsdag morgen frem tall for fjoråret. Omsetningen går opp fra 3,4 milliarder kroner i 2019 til 3,5 milliarder kroner i 2020. Resultat endte på 421 millioner kroner, opp 76 prosent fra 2019-tallet som var 240 millioner.

Antall digitale abonnenter har økt fra 189.000 til 246.000 siden fjerde kvartal 2019.

- Polaris Media leverte et meget godt resultat i fjerde kvartal, men den uforutsigbare smitteutviklingen skaper fortsatt betydelig usikkerhet i annonsemarkedet. Vi er likevel godt rustet til å skape gode resultater også i 2021, sier Polaris Medias konsernsjef Per Axel Koch i kvartalsrapporten lagt frem onsdag.

Mediekonsernet hadde i fjerdekvartal en spesielt sterk vekst med en økning  driftsresultatet på 125 millioner kroner til 188 millioner kroner, men store deler av denne veksten skyldes oppkjøp av medievirksomheter i Norge og i Sverige. 

Korona påvirket annonseinntektene
Polaris Media skriver at koronasituasjonen har påvirket annonseinntektene negativt siden midten av mars 2020.

- Den norske delen av konsernet har i fjerde kvartal fortsatt god vekst i abonnementsinntektene, samtidig som covid-19 påvirker annonse- og trykkeriinntektene negativt, sier Koch.

Papirbaserte annonseinntekter falt med 13 prosent til 211 millioner i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, da tallet var 243 millioner. Digitale annonseinntekter økte med ti prosent i samme periode til 115 millioner kroner, en økning på ti millioner fra samme periode i 2019.

I sum resulterte dette i en reduksjon i samlede annonseinntekter på seks prosent til 327 millioner kroner i fjerde kvartal. Tallet var 348 millioner kroner i samme periode i 2019.

Les også: Polaris Media vil ta i bruk Schibsteds redaksjonelle teknologiplattform 

Utviklingen i annonseinntektene utgjør den største risikoen for lønnsomheten i konsernet fremover.

- Det har vært en bedring i annonseinntektene både i den norske og svenske delen av konsernet etter mai, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvor lenge pandemien vil vedvare og dermed hvor store konsekvensene blir for virksomhetene i Polaris Media i 2021, står det i rapporten.

- En imponerende jobb
Konsernet opplyser å ha gjennomført flere kostnadsreduserende tiltak i 2020. Tiltakene har i hovedsak bestått av permitteringer, midlertidige lønnsreduksjoner for ledelsen og kutt i kostnader knyttet til reiser, representasjon og markedsføring.

- Ettersom det har vært en bedring i annonsemarkedet de siste månedene, har tiltakene på personalkostnader nå opphørt, mens kostnader knyttet til reiser, representasjon og markedsføring fortsatt ligger på et lavt nivå, står det i rapporten.

Konsernsjefen skryter av jobben de ansatte har gjort under koronakrisen.

- Det gjøres en imponerende jobb av alle ansatte i konsernet, både de som har hjemmekontor og de som er på jobb med strenge smittevernstiltak. Det er gledelig å se at den gode innsatsen gir resultater. Våre mediehus har en sterk vekst i antall sidevisninger, antall brukere og antall digitale abonnenter sammenlignet med 2019, sier Koch.

Forventer økning i 2021
Om utsiktene fremover skriver konsernet at de forventer at de samlede inntektene i 2021 vil være preget av koronapandemien, men ikke i like stor grad som i 2020.

- Abonnementsinntektene forventes å øke gjennom fortsatt sterk vekst i antall digitale abonnenter, i tillegg til økt betalingsvillighet og økte priser på de digitale innholdsproduktene, ikke minst i mediehusene i Stampen Media, skriver konsernet.

Den uforutsigbare smitteutviklingen skaper fortsatt betydelig usikkerhet i annonsemarkedet skriver konsernet.

- Spesielt papirbaserte annonseinntekter, vil være negativt påvirket av pandemien frem til store deler av befolkningen er vaksinert og de fleste smitteverntiltakene har opphørt.

Les også: Polaris løftes av digital brukervekst - sliter fortsatt i annonsemarkedet

Her kan du se alle tallene til Polaris Media for fjerde kvartal i 2020. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2020 2019 Endring i %
Inntekter 1.018,4 729 + 39
Driftsresultat 138,1 7 + 1.872
Resultat før skatt 67,4 - 9,7 -