Avisen Vårt Land brøt ikke god presseskikk i sin omtale av stiftelsen Født Fri, slår Pressens Faglige Utvalg fast. Nettavisen felles for sin dekning av saken.

Det var daglig leder av den nå konkursrammede stiftelsen Født Fri, Shabana Rehman, som klaget avisa inn for PFU etter at den hadde omtalt flere interne varsler om blant annet økonomisk rot, skriver fagbladet Journalisten.

Rehman reagerte på omtalen, mente seg forhåndsdømt og klaget på at hun ikke hadde kommet til orde i avisas dekning. Hun mente Vårt Land hadde brutt flere punkter i pressens Vær Varsom-plakat.

PFU har derimot slått fast at Vårt Land ikke brøt reglene for god presseskikk i sin omtale. Etter en diskusjon, der det ble vurdert om avisa skulle få en form for mild kritikk, konkluderte utvalget med ikke å rette noen kritikk mot avisa.

Nettavisen felt
Knyttet opp til samme sak om Født Fri hadde også revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) klaget Nettavisen inn for PFU etter en artikkel der en av selskapets utredere var blitt omtalt. Ved å omtale den tidligere politimannen Ole Jakob Øglænds tilknytning til en sak som hadde endt med kritikk for justismord, mente EY at Nettavisens artikkel bar preg av å være et karakterdrap og klagde avisen inn for brudd på fem punkter av Vær varsom-plakaten.

PFU felte onsdag Nettavisen på to av punktene EY mente var brutt: punkt 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om mulighet for imøtegåelse.

Utvalget mente Nettavisen var i sin fulle rett til å omtale utrederens historie, men at den burde opplyst den tidligere etterforskeren personlig om hva saken gjaldt, for å sikre mulighet til imøtegåelse. PFU mener også at Nettavisen ikke fikk med relevante opplysninger i sin omtale av da den utelot at Øglænd i ettertid har vært sentral for å utvikle nye avhørsmetoder i politiet.

Konkurs
Stiftelsen er i dag konkurs etter at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) vedtok å holde tilbake driftsstøtten på 3 millioner kroner for andre termin i fjor. Støtten ble holdt tilbake etter at revisjonsselskapet konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Imdi mottok 11. august i fjor et varsel knyttet til flere forhold vedrørende stiftelsen. På bakgrunn av varselet ble det igangsatt undersøkelser med vekt på stiftelsens økonomistyring.

(©NTB)