Fredag skal regjeringen legge frem sin rusreform, men det er allerede klart at den ikke får støtte hos Senterpartiet (Sp).

Saken har blant blitt omtalt av Nettavisen, som siterte et «intervju» med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i NRK der han kom med følgende utspill:

- Vi tenkte for eksempel nytt i to minutter på parkeringsplassen i dag, og da kom vi fram til at vi måtte forby narkotika.

Problemet er bare at sitatet er hentet fra en artikkel hos NRK Satiriks, som er allmennkringkasterens satirenettsted. Sitatet er altså ikke ekte.

Det er heller ikke dette sitatet, som skal være fra Jan Bøhler, som også ble sitert av Nettavisen:
 
- Hvem ønsker å være sliten narkoman hvis du risikerer å få trøbbel med politiet?

Tabben ble først omtalt av Medier24.
 
- Svært overraskende
Sitatene er nå tatt ut av saken til Nettavisen, men de informerte ikke umiddelbart leserne om endringen. Det får Torleik Svelle, leder av Senterungdommen, til å reagere overfor Kampanje.
 
- Det er svært overaskende at Nettavisen ikke har strengere krav til kildekritikken sin enn som så. Jeg forventer at de rydder opp og at de informerer leserene sine om at de har gjort en feil, sier han til Kampanje.

Han legger til: 
 
- Det er artig med satire, men i en alvorlig sak som rusreformen der Høyre og gjengen nå er i ferd med å gjennomføre tidens narkotikaliberalisering, er det viktig at både politikere og journalister har tunga rett i munnen.
 
- Gikk litt fort i svingene
Frontsjef i Nettavisen, Henrik Meidell, beklager feilen og forteller at de har rettet opp og lagt til en endringslogg.

- Det gikk litt fort i svingene for en journalist, og så oppdaget vi det ganske raskt og rettet opp i det. Det ble ikke lagret noen endringslogg, som vi har vanlig praksis for å gjøre. Så det skjedde to feil, sier han til Kampanje.

- Reagerte ikke journalisten på det som ble sagt i sitatene?

- Jo, som sagt gikk det litt fort, hun skulle videre til en annen jobb. Det sviktet litt rett og slett.

- Hvordan vil dere sikre at lignende feil ikke skjer igjen?

- Vi har en rutine for at alt som skrives her skal gjennomgås på desken. Det ble ikke gjort denne gangen. Vi har lært av dette. Vi skal oppretteholde og følge rutinene, men kan ikke garantere at det ikke skjer igjen.