I går ble det klart at Siv Jensen trekker seg som leder i Fremskrittspartiet (Frp), og at hun ønsket Sylvi Listhaug som sin arvtager. 10.00 i dag takket Listhaug ja til å bli leder i Frp under en pressekonferanse. 

I Nettavisen blir den blant annet dekket av Listhaugs tidligere rådgiver, Espen Teigen. Han gikk nylig fra en stilling i Nettavisens økonomiavdeling til en nyopprettet politisk avdeling. 

Frem til mars 2018 var han politisk rådgiver for Sylvi Listhaug. Deretter jobbet han som kommunikasjonsrådgiveren hennes ut 2018. 

Kampanje kontaktet Teigen før pressekoneranen for å spørre om hvilke følger det kommende lederskiftet ville få for hans journalistiske arbeid i Nettavisen.

- Dette blir veldig feil for meg å si noe om, for jeg sitter og skal dekke pressekonferansen nå. Dette får du heller ta med sjefen min, sier han til Kampanje. 

- Bør ikke dekke Listhaug
Mangeårig pressemann og fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk (IJ), Trygve Aas Olsen, mener det helt klart er etiske utfordringer knyttet til at Espen Teigen dekker Frp og Sylvi Listhaug. 

- Det er det definitivt. Han har jo vært Listhaugs nærmeste medarbeider, og han var også medansvarlig for den omstridte Facebook-posten som gjorde at hun måtte gå av som justisminister. Uten å si noe om Espen Teigens kvalifikasjoner som journalist, så er det klart at han kommer nå i en dobbeltrolle som Vær Varsom-plakaten (VVP) advarer mot i punkt 2.2, sier Olsen til Kampanje.

Slik lyder punktet i VVP: Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

- Selv om Teigen ikke lenger jobber for Listhaug, så er det ikke lenge siden han gjorde det. Han var profilert, han var en aktiv deltaker i å kommunisere Listhaugs politikk. Jeg synes ikke han bør dekke Sylvi Listhaug, fortsetter Aas Olsen. 

- Ikke nok å opplyse leseren
- Er det nok hvis Nettavisen opplyser i sakene om at de to tidligere har jobbet sammen?

- Det er ikke nok, men dette er jo opp til redaktøren, Gunnar Stavrum, å avgjøre. Det er Nettavisens troverdighet som står på spill. Det er vanskelig å trekke linjer helt nøyaktig. Når er Espen Teigen frigjort fra sin bakgrunn? Jeg vil jo tro at hvis Teigen fortsetter å jobbe som journalist, så vil han før eller siden opparbeide en tillit og troverdighet som gjør at bakgrunnen fra Frp ikke spiller noen rolle. Vi er ikke der enda. 

Aas Olsen sier at han ikke er bekymret for Nettavisens troverdighet, men for journalistikkens troverdighet. 

- Hvis publikum oppfatter at det bare er å gå fra en politisk stilling i et parti til å dekke politikk journalistisk, så svekker det troverdigheten, sier han.  

- Teigen ble nylig flyttet fra økonomiavdelingen i Nettavisen til en nyopprettet politisk avdeling. Er timingen ekstra uheldig? 

- Jeg er ikke helt overbevist om at Teigen har allmenn troverdighet som politisk journalist. Det må Gunnar Stavrum avgjøre, men jeg uttaler meg av frykt for at media generelt kan miste troverdighet. Det mener jeg at vi gjør, og derfor bør ikke Teigen være politisk reporter. Og når han først er det, bør han i hvert fall ikke dekke Frp og Listhaug.

- Trygve Aas Olsen har null troverdighet
Ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, mener Trygve Aas Olsen bommer i sin kritikk.

- Det synes jeg er det reneste vas. Det er to og et halvt år siden han var rådgiver for Sylvi Listhaug. Normalen er at man har en karantene på tre eller seks måneder. Espen Teigen har hatt en lengre karantene fra dette området enn om han hadde vært statsråd. Han har vært økonomi-reporter og senere politisk reporter. Ikke én gang har han gjort noe som kan kritiseres opp mot hans tidligere rolle, sier  Stavrum til Kampanje.

Han mener tvert imot at Nettavisen er usedvanlig transparent.

- Hvis det er én person i norsk politisk journalistikk som folk vet noe om fortiden til, så er det Espen Teigen. Alle i Norge vet at Espen Teigen for to og et halvt år siden var Listhaugs rådgiver. Ingen vet hvilke poliske fordommer Trygve Aas Olsen har. Teigen er anerkjent som en dyktig politisk analytiker og journalist. I mine øyne har Trygve Aas Olsen null troverdighet i å dele en sånn karakteristikk.

- Hva slags relasjon har Sylvi Listhaug og Espen Teigen i dag?

- Ingen. 

- Vil Teigen kunne holde seg nøytral og objektiv i dekningen av sin tidligere sjef? 

- Ja, etter to og et halvt år - uten tvil. 

- Helt fri til å dekke Listhaug
- Teigen dekker dagens pressekonferanse. Hvilke etiske vurderinger eller diskusjoner ble tatt på forhånd?

- Det er jo en sak vi har håndtert etisk i to og et halvt år. Helt siden han kom til oss. Vi vurderte det slik at det var riktig at han hadde en periode der han ikke dekket politikk, så ble han nylig flyttet til politikk etter en etisk vurdering. Et emne han ikke har dekket spesifikt, er Sylvi Listhaugs direkte utspill om innvandringspolitikk, siden det var han jobbet med dette for henne. Han er helt fri til å dekke alt knyttet til Sylvi Listhaug når hun blir partileder i mai. 

- Jeg synes det er litt påfallende, denne voldsomme oppmerksomheten rundt Espen Teigen, sier Stavrum. 

Han sier at mange tidligere journalister har gått over til å jobbe som rådgivere for politikere, og omvendt, uten at det har fått den samme oppmerksomheten. 

- Det er nesten så jeg lurer på om det er noe spesielt med Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug.