Torsdag formiddag legger eieren av Dagens Næringsliv, NHST Media Group, frem sine tall for fjerdekvartal i 2020 og de viser at selskapet fortsatt er preget av pandemien.

Toppsjef  Amund Djuve, i konsernetes største publikasjon, Dagens Næringsliv, er likevel fornøyd.

- Det var en krevende vår etter at samfunnet stengte ned, det merker vi spesielt som en næringslivsavis. Men jeg vil si andre halvår har vært veldig bra for Dagens Næringsliv, spesielt redaksjonelt, sier Djuve til Kampanje.

- Vi har aldri hatt en så lang periode med så høy kvalitet på journalistikken i løpet av de 20 årene jeg har vært som det vi så i perioden fra etter sommeren i fjor og frem til nå, fortsetter han.

Selv om selskapet opplever en bedring i driftsresultatet på nesten 17 millioner, faller omsetningen ganske kraftig.

- Konsernets medievirksomheter oppnådde en betydelig fremgang i digitale abonnementsinntekter. Stadig flere brukere går over fra papirabonnement til digitale produkter. Salget av trykte publikasjoner, både abonnement og løssalg, fortsatte imidlertid å synke, heter det i en melding.

- I fjor fikk vi for første gang flere digitale abonnenter enn papirabonnenter, sier Djuve.

Korrigert for salget av Morgenbladet som fant sted i slutten av første halvår, viste samlede brukerinntekter i konsernet en nedgang på to prosent i kvartalet. Reklameinntektene, derimot, er den delen av inntektsgrunnlaget som har vært sterkest påvirket av Covid-19-pandemien. I fjerde kvartal falt reklameinntektene med 18 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

- Særlig papirbasert annonsering falt, men også inntekter fra konferanser og arrangementer var lavere enn tilsvarende periode i 2019. Reklamemarkedet var imidlertid i bedring mot slutten av året og nedgangen i reklameinntekter var vesentlig mindre i fjerde kvartal enn tidligere i året, heter det i rapporten.

Korrigert for engangseffekter blant annet knyttet til nedbemanningen i Dagens Næringsliv, noe som trakk resultatet kraftig ned i 2019, endte konsernets brutto driftsresultat på nivå med fjoråret både for kvartalet og for året som helhet.

Les også: Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner

Reklamefall i DN
Ser en isolert på utviklingen i reklameinntektene til Dagens Næringsliv i fjerde kvartal så viste de et fall på 19 prosent, eller snaue ti millioner kroner. Korrigert for Morgenbladet var utviklingen i brukerinntekter i fjerde kvartal i fjor på nivå med tilsvarende periode i fjor.

Dagens Næringsliv og virksomhetsområdet Norsk Publikasjoner tjente dermed mer penger ved utgangen av fjoråret enn på samme tid i 2019 da overskuddet var på 2,6 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 2020 var på 15 millioner kroner.  

Men som for konsernet for øvrig må det legges til at selskapet i fjerde kvartal 2019 tok store engangskostnader knyttet til omstillingen i næringslivsavisen. 

I meldingen heter det videre at etterspørselen etter «digitale produkter og tjenester er sterk», og at nye produkter og tjenester som er lansert gjennom andre halvår 2020, som aksjespillet Fantasyfond, nyhetsbrev innen energi, produktforbedringer i Mynewsdesk og webinarer arrangert av flere av publikasjonene, «bidrar til fremgang i brukerinteresse og digitale inntekter.»

- Hvor mange digitale abonnenter har dere i dag?

- Et veldig viktig antall av våre digitale abonnenter er bedriftsavtaler, hvor vi selger pakker til bedrifter og de betaler for x antall brukere. I tillegg selger vi også enkelt abonnement  til enkeltabonnenter, og der hadde vi en økning fra 16.000 til 20.000 i fjor, på den gruppen som bare har digitalt abonnent og som ikke er en del av bedriftsavtaler. Det er sistnevnte, bedriftsavtaler, som utgjør det store volumet av antall brukere for oss, sier Djuve.

Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask sa opp sin stilling i november og fratrådte med effekt fra første desember 2020. Ny konsernsjef er foreløpig ikke ansatt.

- Når tror du den nye NHST-sjefen vil komme på plass?

- Det spørsmålet må du stille til konsernets styreleder, sier Djuve.

Les også: Melhus Ask sier opp jobben som sjef i NHST-konsernet

Her kan du se tallene til NHST-konsernet for fjerdekvartal i 2020. Alle tall i MNOK. 

NHST-konsernet 2020 2019 Endring i %
Omsetning 281,9 313,0 - 9,9
Driftsresultat 8,4 - 11,3
Resultat før skatt 3,8 - 12,4 -