Onsdag morgen redegjorde Norsk Presseforbund for fjorårets statistikk i Pressens faglige utvalg (PFU). Den viser at nesten ingen medier har blitt felt for sin dekning av koronapandemien så langt.

- Ingen sak har vært større i 2020 enn dekning av pandemien. Den har dominert hele samfunnet og alle mediene. Vi kan mer enn jeg skulle ønske om virus, smittevernberedskap, vaksiner, tiltak, støttebakker, munnbind, antibac, respirator og sykehus, sa generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen innledningsvis under dagens digitale fremleggelse av «Etikkåret 2020».

- Vi har fulgt med i lokalavisa, fagbladet og riksmedia for til en hver tid være oppdatert. Det samlede inntrykket av alt som er publisert er at mediene har gjort en veldig god jobb med å fylle det store informasjonsbehovet i befolkningen. Med kritisk journalistikk på prosesser og beslutninger. Journalistikk er alltid viktig, men i en krise som denne er den viktigere enn noen gang. Det er derfor gledelig at vi har fått såpass få klager til PFU, gitt den enorme dekningen, fortsatte hun.

Floberghagen forteller at Norsk Presseforbund har notert seg 90 henvendelser fra folk som har hatt innvendinger mot korona-journalistikken, men kun fem reelle klagesaker.

- Så langt har det ført til én fellelse, og det var mot Dagbladet og videoen mot folkemengden på Grunerløkka. En sak er enda ikke ferdig behandlet, sier hun.

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen sier til Kampanje at PFU-statistikken fra de siste åtte årene viser at Dagbladet er blant de beste i klassen på presseetikk. 

- I løpet av de åtte siste årene vi blitt felt seks ganger i PFU, i motsetning til flere av de andre store mediehusene, som har flere fellelser totalt. I fjor fikk vi kritikk for den nevnte Grunerløkka-videoen, som er en mildere form for fellelse, ikke brudd. Når det er sagt så tar vi naturligvis en hver PFU-kjennelse alvorlig. Og vi bruker PFUs uttalelser aktivt i det videre arbeidet i redaksjonen. Så det jobbes intensivt med presseetikk i Dagbladet, blant annet med omfattende kursing, sier Hansen til Kampanje.

- Er du enig i at dere fortjente kritikk i denne saken? 

- Vi tar en hver PFU-kjennelse alvorlig og til etterretning. I vårt tilsvar argumenterte vi med at publiseringen sett under ett dokumenterte at det var mange folk i det aktuelle gata, sier Hansen.

Les også: «Fillerister» Dagbladet for clickbait: - Overskriftene gir ingen mening

729 klagesaker – 36 fellelser
Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet 729 klager i fjor. Når det kommer til antall fellelser, endte 36 saker med brudd på god presseskikk og 20 med kritikk. Både kritikk og brudd gir fellelse i PFU.

Se fullstendig statistikk nederst i saken.

De redaksjonene med flest fellelser var Finansavisen (6 fellelser), NRK (4 fellelser), Josimar (2 fellelser), Oppland Arbeiderblad (2 fellelser), Rana Blad (2 fellelser), Telemarksavisa (2 fellelser), Trav365 (2 fellelser), TV 2 (2 fellelser) og Dagbladet (2 fellelser).

- Finansavisen og NRK ble felt flest ganger, med henholdsvis seks og fire ganger. Det er imidlertid NRK som har flest brudd. De har tre brudd og èn kritikk. Finansavisen fikk kritikk fire ganger, og to brudd, sa PFU-leder Anne Weider Aasen.

Blant avisene som ble felt en gang – enten med brudd eller kritikk - er blant annet VG, Drammens Tidende, Stavanger Aftenblad, i Finnmark/Finnmarken, E24, Filter Nyheter og Document.no.

- Hva ble mediene felt på i 2020? Vår statistikk viser at det er 4.14 og 3.2 som er hovedsynderne også i år, saWeider Aasen.

Punktene 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 3.2 (faktapunktet) førte til henholdsvis 24 og 19 fellelser.

PFU-statistikk 2020: 

 • PFU mottok 729 klager i 2020. Det er en økning mot 575 klager i 2019.
 • PFU har behandlet 251 klagesaker i 2020, mot 263 i 2019.
 • Utvalget har avgitt 121 uttalelser i saker til full behandling mot 100 året før.
 • Fellelser: 36 saker endte med brudd på god presseskikk og 20 med kritikk.
 • Fellingsprosent var på 45, 5 prosent (mot 51 prosent i 2019) i saker som har gjennomgått full behandling.
 • Fellingsprosenten var 22,3 prosent når man inkluderer klager som har fått forenklet behandling.
 • 23 klagesaker ble løst i minnelighet (38 i 2019), og 8 klager ble trukket (18 i 2019)
 • 403 klager er av ulike grunner avvist (187 i 2019).

PFUs konklusjoner (251 behandlede saker):

 • Brudd: 36
 • Kritikk: 20
 • Ikke brudd: 67
 • Forenklet: 128

Hvem er klagerne?

 • Privatperson: 150
 • Bedrift/næringsdrivende: 50
 • Offentlig aktør: 19
 • Organisasjon: 19
 • Politisk aktør: 13
 • Trossamfunn: 8
 • Medieaktør: 4