Onsdag ble NRK felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk for Folkeopplysningen-episoden «Make Lillestrøm great again».

PFU mener NRK har brutt to punkter i Vær varsom-plakaten: 1.5, om pressens plikt til å beskytte; og 3.10, om falsk identitet, i episoden som handler om valgpåvirkning gjennom bruk av falske nyheter og kontoer i sosiale medier på Lillestrøm videregående skole.

Les mer: NRK felt i PFU for omstridt Folkeopplysningen-episode

- Vi må selvsagt bare ta til etterretning at et klart flertall i PFU mente at metodebruken var et brudd på god presseskikk, og så er det samtidig sånn at det var en lang diskusjon i utvalget rundt avveiningen av metodebruken opp mot formålet om å sette søkelys på samfunnsproblemet som falske medier er, sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK til Kampanje.

Han viser til at ett av PFU-medlemmene tok dissens.

- Ett av medlemmene hadde samme vurdering som oss, om at dette dreide seg om et avgrenset omfang og at alle som var omfattet av eksperimentet ble debriefet lenge før programmet ble publisert, og at det derfor var akseptabelt. Det var sånn vi vurderte det hos oss, sier Kalbakk.

- Veldig spesiell sak
- Men hvordan forklarer dere at det store flertallet i PFU så annerledes på saken?

- Det med du nesten spørre utvalget om, men flertallet mente at denne typen metoder var uakseptable uansett. Det er et dilemma at et overveldende flertall av elevene og de som så programmet mener dette ga en annen innsikt i problemstillingen, enn om vi lagde en dokumentar om at det finnes trollfabrikker. Jeg tenker at programmet og debatten rundt det, uansett har ført til viktige diskusjoner og at trusler mot demokratiet har kommet på dagsorden, og det er en bra ting.

- Det høres ikke ut som at du angrer?

- Angrer og angrer… Vi gjorde en avveining og fått en tilbakemelding fra PFU om at den ikke var god nok

- Vil dette påvirke fremtidige sesonger av Folkeopplysningen?

- Dette er en veldig spesiell sak og ikke en problemstilling vi vil være borti i hverdagsjournalsitikken, heller ikke for Folkeopplysningen sin del.

- Seier for demokratiet
Det var Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som klagde inn programmet i juni 2020 med samtykke fra flere politiske ungdomspartier som stilte ved skolevalget på denne skolen.

- Det er en seier for demokratiet, sier leder Isa Maline Isene i LNU til NTB.

- Noe av det vi synes er viktigst, er at NRK har behandlet førstegangsvelgere som annenrangs borgere. Det er bra at PFU tar det på alvor, sier Isene.

Les mer: NRK-sjefen reagerer på statsministerens kritikk av Folkeopplysningen