Alexander Bjølgerud kommer fra stillingen som utviklingsprodusent i VGTV, hvor han har hatt ansvar for å utvikle nye konsepter. For TV 2 er han «en perfekt rekruttering», ifølge programredaktør Kathrine Haldorsen.

- Vi har jobbet systematisk med å hente personer som tilfører programavdelingen helt ny kompetanse. Gjennom 2021 skal vi styrke det digitale uttaket av innholdet vårt, og bygge gode innholdsunivers rundt våre programmer. Mediebildet og seervanene er i endring, og noe vi i TV 2 må tilpasse oss. Her er Alexander et viktig tilskudd, sier hun.

Haldorsen og Bjølgerud har tidligere jobbet sammen i Mastiff, der Haldorsen var administrerende direktør og Bjølgerud var produsent.

I TV 2 skal Alexander Bjølgerud være sentral i å utvikle og bygge innholdsunivers rundt nye programkonsepter, med spesielt fokus på yngre målgrupper. Han skal også samarbeide tett med den eksterne produksjonsbransjen. 

- Med TV 2 sin unike posisjon og muligheter i tiden fremover var det ikke et vanskelig valg å takke ja til denne stillingen, sier Bjølgerud.

- Når jeg i tillegg får jobbe med så mange flinke folk i programavdelingen, og min tidligere sjef fra Mastiff, så ble det rett og slett en veldig god match, fortsetter han.

Han går inn i ledergruppen til programavdelingen i TV 2, og starter i stillingen 8. februar.