Fredag ettermiddag kunne Norges Fotballforbund (NFF) bekrefte at Fotball Media har inngått en avtale med TV 2 som sin rettighetspartner for perioden 2023-2028, for et samlet beløp på 4,5 milliarder kroner. 

Les mer: TV 2 blir seriemester i norsk fotball - overtar rettighetene fra Discovery for 4,5 milliarder

Rettighetene til toppfotball kvinner har hatt størst økning siden sist og er på 210 millioner kroner i perioden. Dette er en tidobling fra dagens avtale, men utgjør fortsatt under fem prosent av den totale medieavtalen.

Det er ikke godt nok, mener Toppfotball Kvinner.

- Toppfotball Kvinner har ikke fått være en del av forhandlingene eller ha medbestemmelse i salgsprosessen. Vi har ikke fått informasjon om hva som ligger av konsepter eller muligheter i de ulike tilbudene som er kommet inn, heller ikke i det aksepterte tilbudet. Det er derfor ikke mulig for oss å kommentere innholdet i avtalen. Vi er blitt forsikret om at det høyeste budet som er mottatt for å vise kvinnefotballen er lagt til grunn. Verdien av kvinnefotballen er i avtalen verdsatt til under fem prosent av den totale medieavtalen. Dette er vi skuffet over, sier Jan Erik Fåne, styreleder i Toppfotball Kvinner i en pressemelding.

- Kjenner oss ikke igjen
President i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, kaller avtalen «et skritt i riktig retning» for kvinnefotballen.

- Det må ikke være noen tvil om at vi jobber for best mulig vilkår for herre- og kvinnefotballen, sier han til Kampanje.

Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra styrelederen i Toppfotball Kvinner.

- Det er riktig at de ikke har vært helt i front av forhandlingene, men de kom med innspill til anbudsgrunnlaget og vi har hatt en rekke møter med dem underveis. Vi kjenner oss ikke igjen i at de ikke har vært involvert.

- Er en andel på fem prosent av den totale medieavtalen godt nok?

- Det er et skritt i riktig retning. Vi er beredt, sammen med kvinnefotballen og den nye medieaktøren, til å investere i kvinnefotballen også fremover for å øke den kommersielle verdien.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier i pressemeldingen fra den norske fotballen at de ser frem til å løfte kvinnefotballen.

- Vi ser spesielt frem til å, sammen med kvinnefotballen og vår samarbeidspartner NRK, være med å løfte kvinnefotballen som det er stadig større oppmerksomhet rundt i Norge, sier Sandnes.