Saken er oppdatert med kommentarer fra TV 2. 

Årsaken til reduksjonen er at TV 2 ikke oppfylte kravet om at majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne skal være i hovedredaksjonen i Bergen gjennom hele fjoråret, skriver Medietilsynet i en melding. 

De viktigste mediepolitiske målene med avtalen mellom staten og TV 2 er å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og at det blir produsert og sendt riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

- Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er dermed ett av de viktigste formålene med kompensasjonsordningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 

Avtalen mellom TV 2 og staten innebærer at TV 2 over fem år kan få inntil 135 millioner kroner i året for å oppfylle kravene til allmennkringkasting. 

Oppfylte ikke kravet i syv måneder
TV 2 har allerede mottatt full kompensasjon for 2019, men Medietilsynet har nå konkludert med at kravet ikke ble oppfylt syv av månedene.  

- Ved brudd på noen av kravene i allmennkringkastingsoppdraget, skal Medietilsynet redusere kompensasjonen med et beløp som tilsvarer utgiftene TV 2 har spart ved å ikke oppfylle forpliktelsen, sier Velsand.

Medietilsynet påpeker at kanalen fra august 2019 og ut året hadde tilstrekkelig antall medarbeidere i Bergen. 

Etter avtalen får TV 2 dekket de faktiske merkostnadene som skyldes kravet om lokalisering utenfor Oslo, som ifølge TV 2 var på cirka 12,5 millioner kroner i 2019. 

- Med bakgrunn i disse tallene har Medietilsynet fattet vedtak om at kompensasjonen til TV 2 reduseres med 5,843 millioner kroner. Rent praktisk blir dette gjort ved at TV 2 får avkorting i utbetalingen av kompensasjonen for første kvartal neste år med tilsvarende beløp, sier Velsand.

TV 2: - Kommer ikke til å klage på vedtaket
Sarah Willand
, kommunikasjonsdirektør i TV 2, sier at de var godt forberedt på vedtaket og kommer ikke til å klage på det.

- Både det redaksjonelle og økonomiske regnskapet viser at vi nå leverer på avtalen, og at vi har en viktig funksjon for mediemangfoldet, og spesielt for Bergen, sier hun. 

Hun sier også at allmennkringkasteravtalen har gjort det mulig for TV 2 å styrke redaksjonen og hovedkontoret i Bergen gjennom det første året av avtalen.

- Før avtalen ble signert hadde vi to valg: enten å utsette avtalen i ett år, eller å rette opp avvikene underveis. Vi valgte det siste og var tydelig ovenfor Medietilsynet om at det ville ta tid, men vi har lyktes. Ved nyttår jobbet 61 prosent av hovedkanalen redaksjonelt på nyhetssendingene i Bergen. Gjennom 2020 har det blitt enda flere, samtidig som vi har fortsatt å satse på journalistiske innovasjoner som Lab2. Vi er stolte over hvordan vi leverte på alle kravene i avtalen i fjor, sier Willand.