Saken blir oppdatert.

Polaris Media rapporterer om fortsatt negative effekter på annonse- og trykkeriinnteker i Norge som følge av koronapandemien. I tredje kvartal falt de totale annonseinntektene med 12 prosent, eller 33 millioner kroner. 

I konsernets norske virksomhet falt annonseinntektene med 16 prosent.

Trykkeriinntektene hadde en nedgang på 20 prosent i tredje kvartal. Det skyldes en reduksjon i oppdragene fra varehandelen som følge av covid-19 og pris- og volumreduksjoner innen avistrykk.

De gode nyhetene er at abonnementsinntektene fortsetter å øke. I tredje kvartal økte Polaris Media disse inntektene med 13 prosent til 406 millioner kroner. Konsernet har nå 547.838 abonnenter, hvorav 221.531 er digitale abonnenter.

- Det gjøres en imponerende jobb i alle mediehusene i konsernet med god og relevant journalistikk i en krevende tid. Det er gledelig å se at denne innsatsen har gitt en sterk vekst i antall sidevisninger og antall brukere sammenlignet med i fjor, og vi har også hatt en god vekst i antall digitale abonnenter i 2020. Våre mediehus har gjennom tiden med covid-19 virkelig fått vist den viktige samfunnsrollen de spiller i sine dekningsområder, skriver konsernsjef Per Axel Koch i kvartalsrapporten.

De totale driftsinntektene økte med to prosent til 855 millioner kroner, mens driftsresultatet økte med 57 prosent til 124 millioner kroner.

Her er tallene for Polaris Media-konsernet i tredje kvartal:

Polaris Media 2020 2019 Endring i prosent
Inntekter 855 834 + 2 %
Driftsresultat 124 79 + 57 %
Resultat før skatt 61 99 - 38 %