Saken er oppdatert med ytterligere kommentarer fra Hege Yli Melhus Ask.

Hege Yli Melhus Ask
har sagt opp stillingen sin som konsernsjef i NHST Media Group. Styreleder i NHST Media Group, Anette Olsen, sier Ask «har gjort en meget god jobb som konsernsjef.»

- Hun har ledet NHST Media Group gjennom to krevende år. Vi skulle gjerne hatt henne med videre, men respekterer selvfølgelig hennes valg. Arbeidet med å finne hennes erstatter er igangsatt, sier styreleder Anette Olsen.

I en melding trekker Olsen frem at Ask har ledet konsernet i en periode «hvor datterselskapene har gjennomført betydelige omorganiseringer og kostnadsreduksjoner». Samtidig har selskapene også «lansert en rekke nye digitale tjenester som har bidratt til å styrke virksomhetenes konkurransekraft.»

- Sammen med alle pågående prosjekter bidrar dette til at de ulike virksomhetene i NHST er meget godt posisjonert til å utnytte de spennende mulighetene som endrede markedsforhold gir, sier Olsen.

Konsernsjefen selv, Melhus Ask, sier hun har «hatt to lærerike og gode år i NHST Media Group.»

- Vi har fått til mye i en krevende periode for konsernet og mediebransjen for øvrig. Beslutningen min handler om at jeg fortsatt ønsker en lederrolle med overordnet ansvar, men samtidig med større nærhet til den operasjonelle driften enn jeg har hatt som konsernsjef i NHST. Jeg er takknemlig for å ha ledet en organisasjon med så mange dyktige kolleger med et samfunnsoppdrag som sjelden har vært viktigere, sier Ask.

- Har hatt fokus på korona
Ask fratrer 1. desember, og vil deretter være tilgjengelig for konsernet.

- Når begynte tanken om å slutte og feste seg?

- Det er vanskelig å tidfeste, men det er i den senere i tid i høst en gang. Jeg har hatt hovedfokus på å lede konsernet trygt igjennom korona, noe vi i stor grad har klart. Tredjekvartalsresultatene var bedre enn på samme tid i fjor og jeg opplever at jeg forlater et konsern i veldig god stand med evne til å lansere nye produkter i et imponerende tempo og med en modernisert organisasjon. Kostnadskuttene i 2019 og i år, samt emisjonene vi gjorde i juni gjør at vi tross fallende inntekter klarer oss fint, sier hun.

Startet i VGs Rampelys-redaksjon
Melhus Ask ble dermed i jobben i to år vesentlig kortere enn tilsvarende jobber konsernsjefen tidligere har hatt. Melhus Ask kom til NHST fra bank- og forsikringsbransjen.

- Åtte år og syv år er det lengste jeg har sittet i tilsvarende jobber, men det var egentlig en gryende erkjennelse om at jeg i større grad ønsket å kombinere øverste ansvar med å være enda tettere på operasjonell drift og ute blant menneskene i organisasjonen.

- Det ville vært litt problematisk med konsernsjefen gående ute i redaksjonen daglig, kanskje? 

- Ja, det har jeg holdt meg unna. Det lages svært god journalistikk i NHSTs publikasjoner uten meg, sier hun

- Svarte ikke mediebransjen helt til forventningene du hadde på forhånd?

- Jeg har alltid vært tiltrukket av mediebransjen helt siden jeg som ung drømte om å bli journalist etter en jobbuke i Rampelys-redaksjonene i VG på 80-tallet. Journalistikken og samfunnsoppdraget er ekstremt viktig og særlig i tider som disse. Det er mange svært dyktige og flinke folk i konsernet. Det er ikke mediebransjen som så men heller enda mer nærhet til driften og menneskene i den organisasjonen jeg jobber i jeg savnet, sier hun.

 - Ble du sittende litt for mye på direktørkontoret og i styremøter?

- Ha ha. I hvert fall i disse koronatider, sier hun

Har kuttet kostnader
Som sjef i NHST har Melhus Ask ledet både nedbemanninger, kostnadskutt og omorganiseringer. 

- Har det tæret på motivasjonen?

- Kostnadsreduksjoner er aldri morsomt, men her må jeg si at jeg er svært imponert over hvordan organisasjonen har tilpasset seg endrede markedsforhold med fallende inntekter. Jeg er imponert over hva vi har fått til.  

- Hvordan har samarbeidet med styret og med Amund Djuve og resten av ledelsen i NHST fungert?

- Samarbeidet med både styreleder og styret har vært veldig godt og de har vært veldig støttende i relativt tunge omstillingsprosesser og gode sparringspartnere. Amund Djuve og resten av ledelsen har jeg også veldig nært og godt forhold til, sier hun.