– NRK har valgt å gi NTLs medlemmer mindre i lønnstillegg enn andre, derfor er vi i mekling, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

På egne nettsider skriver LO Stat at NRK hevder at de tilbyr like lønnstillegg til alle, men at de unnlater å si at ansatte deles opp i grupper, basert på hvilken fagforening ansatte er medlem i.

Ifølge FriFagbevegelse gir de prosentvise lønnstillegg ut ifra lønnsnivåene til medlemsmassen til de ulike forbundene, og ikke ut ifra alle ansattes lønn.

– Det er stor forskjell på 1,7 prosent for en med 500.000 i lønn og en med 900.000 i lønn, sier Olsen til nettstedet.

Kommer ikke partene til enighet, går 523 ansatte ut i streikfredag.