Onsdag kveld ble årets Fagpressepriser delt ut. Ikke på en prisfest som til vanlig, men i form av en digital sending uten publikum.

Kveldens gjeveste pris - Fagpresseprisen - ble delt ut av juryleder Kjersti Løken Stavrum til Forskning.no.

«Koronakrisen har lært oss mye, ikke minst betydningen av å dyrke fakta, ettergå fakta, granske kilder, fremelske det kritiske. I det hele tatt; forsøke å finne noen faste holdepunkter for vurderinger og beslutninger. Alt dette vet vi jo, men det kommer så tydelig frem når så mye står på spill, slik det har gjort dette året. Kveldens og årets vinner er tuftet på forutsetningen om det solid funderte. De dyrker det nærmest 24/7,» sier hun i sin begrunnelse.

Forskning.no kan blant annet vise til en 29 prosent vekst i antall besøkende og 34 prosent vekst i kommersielle inntekter.

Forskning.no får også Fagpressens gravepris for artikkelserien om forskningsjuks ved NMBU fra journalistene Siw Jakobsen og Ingrid Spilde.

«Vi kan ikke tåle juks i forskning. Men vi tåler veldig godt at det er Forskning.no som vinner Fagpresseprisen for 2019. Gratulerer!» avslutter Løken Stavrum.

Fagpressens forsidepris 2020 går til Forsvarets forum for forsiden «Tidsvitner» utgave 5 2019. Idé og utførelse er ved fotograf Ylva Seif Berge.

Fagpressens fotopris går til Håvard Sæbø og Magasinet for fagorganiserte for bildeserien «En feit og fin og norsk en».

Innertieren 2020 går til Sykepleien for temautgaven «Hva er egentlig sykepleie?»

Fagpressens markedspris 2020 går til enerWe og energiambassadør Chul Christian Aamodt.

Fagpressens utviklingspris 2020 går til fagbladet Diabetes.

Spesialprisen den beste korona-saken 2020 går til Fontene.

Juryen sier at «korona har satt oss alle i nye og vanskelige dilemmaer. Denne redaksjonen lagde en spørreundersøkelse om korona-hverdagen til alle leserne sine. 9 av 10 svarte at koronaen hadde endret måten deres å jobbe på. 7 av 10 mente at de ville fortsette med den nye måten å jobbe på også etter koronakrisen».

Årets fagpresseredaktør 2020 er ansvarlig redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud.

Fagpressens journalistpris 2020 går til Politiforum for «Syndebukken Stian Elle».

Juryen har vært ledet av Kjersti Løken Stavrum, direktør i Stiftelsen Tinius. Jurymedlemmer har vært Morten Løberg, fotograf, Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær NR, Yngve Vogt, Apollon, Henning Aarset, seksjonsleder Norsk helsenett, Nina Thorvaldsen, Mediebyrået IUM og Vegard F. Venli, NRK.