Medietilsynet har vurdert ni nye søknader om produksjonstilskudd. Tre av dem har fått innvilget søknadene sine. De er Medier24, Rana No og Porten.no.

- Slik Medietilsynet vurderer det, oppfyller ikke Medier24 breddekravet og innholdsvilkårene i forskriften for publikasjonen dekker et avgrenset saksfelt. Det er likevel lang forvaltningspraksis for at riksdekkende nisjemedium innenfor politikk og næringsliv får støtte, selv om de ikke oppfyller breddekravet. Dette gjelder for eksempel avisen Fiskaren. Det er bakgrunnen for at Medier24 får støtte, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Hun varsler at de vil gå gjennom forskriften og forvaltningspraksisen for å få bedre samsvar.

- Årsaken til at vi søkte pressestøtte er at vi ønsker å skrive enda mer kritisk journalistikk om mediebransjen og de samfunnsområdene som vi dekker rundt bransjen, både politikk og samfunn. Nå vet vi at vi er en del av ordningen, men vi vet enda ikke hva omfanget blir. Vi vet i alle fall at dette betyr at vi vil skalere opp satsingen. Jeg kan allerede nå varsle at vi skal vokse, både i nyansettelser og mer stoff, sier sjefredaktør Erik Waatland i Medier24 til Kampanje.

Dagbladet Pluss og Nett.no får begge sitt andre avslag.

- Medietilsynet vurderer at hovedtyngden av artiklene til Dagbladet Pluss er underholdnings- og privatsfærestoff som ikke er støtteverdig, og at innholdet i stor grad har en tidløs karakter. Dette er bakgrunnen for avslaget sier Velsand.

Fjorårets avslag er anket og behandles fortsatt i Medieklagenemnda.

- Vi mener vi kvalifiserer til å ta imot produksjonstilskudd. Nå skal vi bruke tid på å lese avslaget, sier sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet til Kampanje. 

Heller ikke Bodø Nu, Vefsn No, Stord24 eller Medieselskapet Karmøynytt får pressestøtte.

Medietilsynet skal dele ut 358 millioner kroner i produksjonstilskudd i år. Mediene som allerede er inne i ordningen får svar på sine søknader senere denne uken.